Solidar Śląsko Dąbrow

Wystartowała kampania „Ostatni dzwonek”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zainicjowała kampanię „Ostatni dzwonek”, której celem jest wprowadzenie do szkolnych podstaw programowych informacji dotyczących praw pracowniczych oraz działalności związków zawodowych. Wyposażonym w tę wiedzę absolwentom szkół ponadpodstawowych będzie łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Kampania „Ostatni dzwonek” jest realizowana przez Komisję Krajową związku wspólnie z Krajową Sekcją Młodych NSZZ „S” i Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania. – Osoby rozpoczynające pracę bardzo często nie znają swoich praw i nie wiedzą dlaczego warto należeć do związku zawodowego. Pracodawca z pewnością im tych informacji nie przekaże, bo to nie leży w jego interesie. Stąd pomysł uzupełnienia podstaw programowych o tego typu moduły – mówi Lesław Ordon, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz szef oświatowej „Solidarności” w regionie.

Jak wyjaśnia, w tej chwili uczniowie mogą zdobyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, czy działalności partii politycznych. Informacje dotyczące praw pracowniczych i związków zawodowych są przekazywane bardzo pobieżnie, w ramach różnych przedmiotów. Idealnie byłoby, gdyby zostały wpisane do podstaw programowych jednego z nich. W ocenie związkowców powinno to być doradztwo zawodowe.

„Solidarność” wspólnie z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych przeanalizowała podstawy programowe przedmiotów kształcenia ogólnego i okazało się, że są one ukierunkowane na przedsiębiorczość i indywidualizm. Brakuje w nich informacji na temat współpracy pracowników z pracodawcą i możliwości prowadzenia dialogu społecznego w firmie, nie mówiąc już o Radzie Dialogu Społecznego. – Nie wszyscy absolwenci będą menadżerami, większość z nich rozpocznie pracę zarobkową. Powinni wiedzieć, w jaki sposób pracodawca powinien ich traktować i gdzie szukać pomocy i wsparcia, jeśli nie będzie respektował ich praw – mówi przedstawiciel oświatowej „S”. W ocenie związkowców, wiedza dotycząca praw pracowniczych powinna być przekazywana już uczniom ostatnich klas szkół podstawowych.

Propozycje zmian w systemie nauczania zostały już przesłane przez związkowców do resortu edukacji. – To dobry moment i być może jedyny możliwy. W tej chwili ministerstwo jest w trakcie przygotowywania nowych podstaw programowych, więc będzie miało możliwość pochylenia się nad naszą inicjatywą – podkreśla Lesław Ordon.

aga
źródło foto: materiały KK NSZZ „Solidarność”