Solidar Śląsko Dąbrow

Wypadki z udziałem zwierzyny leśnej

Dzisiaj rano, gdy jechałem do pracy, wyskoczył na drogę dzik. Ze względu na fotoradar jechałem wolno, ale dzik wybiegł na drogę ze znaczną prędkością i nie miałem szansy na uniknięcie zderzenia. Dzik niestety nie przeżył, a samochód ma poważne uszkodzenia. Czy w takiej sytuacji powinienem powiadomić policję. Co z moją szkodą? (Artur K.)

Centrum Ochrony Prawnej CDO24 często prowadzi i odnosi sukcesy dla swoich klientów w sprawach wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt leśnych. Wiele osób nie wie, jak ma się zachować w takiej sytuacji. Co zrobić, jak i od kogo uzyskać odszkodowanie za zniszczony samochód. Dochodzenie odszkodowania w ramach zdarzeń komunikacyjnych ze zwierzyną leśną nie jest sprawą łatwą i zależy od spełnienia wielu przesłanek. Poszkodowany w zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzyny leśnej koniecznie powinien zgromadzić i zabezpieczyć dowody z miejsca zdarzenia, potwierdzające wielkość i rodzaj szkody, a także wskazujące zaniedbania podmiotu odpowiedzialnego. Najlepiej na miejsce zdarzenia wezwać policję (która powinna sporządzić notatkę z miejsca zdarzenia, potwierdzającą okoliczności zdarzenia) lub inne służby państwowe. O ile to możliwe, dla celów dowodowych, powinno się zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia, zebrać dane ewentualnych świadków zdarzenia oraz dokumentację wskazującą, że w danym miejscu dochodzi często do wypadków z udziałem zwierzyny leśnej.

Poszkodowany chcąc ubiegać się o odszkodowanie, będzie musiał wykazać wystąpienie szkody, która nastąpiła w wyniku działania lub zaniechania, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy oraz istniejący pomiędzy nimi związek przyczynowy. Powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej będzie zatem możliwe dopiero wtedy, gdy dojdzie do zaniechania lub niedopełnienia przez zobowiązany podmiot obowiązków określonych przepisami prawa oraz gdy poszkodowany udowodni związek przyczynowy między wypadkiem a tym działaniem bądź zaniechaniem. Przykładowo obowiązkiem będzie należyte zamieszczenie znaku ostrzegawczego w miejscach, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwa spowodowane przez zwierzęta leśne, czyli oznakowanie znakiem pionowym A-18b „Zwierzęta dzikie”. Zatem będzie tutaj chodzić o sytuacje, w których doszło do zdarzenia na obszarze, gdzie zaniechano ustawienia ostrzegającego znaku drogowego, choć powinien on zostać w tym miejscu ustawiony.

Podkreślenia wymaga, że znaki ostrzegawcze stosuje się nie tylko w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo stałe, ale także tam gdzie występuje ono okresowo, np. w miejscach pojawiania się zwierząt. W uzasadnionych sytuacjach odszkodowania będzie można dochodzić od zarządcy drogi lub podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę łowiecką na terenie, na którym doszło do zdarzenia.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz