Solidar Śląsko Dąbrow

Wypadek komunikacyjny

9 października 1999 roku w Poznaniu doszło do zdarzenia drogowego, w czasie którego kierujący pojazdem marki Ford Sierra spowodował wypadek, gdy w wyniku złych warunków atmosferycznych nie zachował należytej ostrożności, nie dostosował prędkości do panujących warunków skutkiem czego wpadł w poślizg i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Fiat 126p, którym kierował poszkodowany. Sąd karny uznał winę kierującego Fordem i wydał w sprawie wyrok skazujący. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała i zlecił prowadzenie sprawy adwokatowi.

Ubezpieczyciel przeprowadził postępowanie likwidacyjne w zakresie szkody, w trakcie którego zorganizował komisje lekarskie z udziałem poszkodowanego, w których lekarze orzecznicy stwierdzili 75% trwałego uszczerbku na zdrowiu, w związku z czym ubezpieczyciel uznał na jego rzecz świadczenie w wysokości 60.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W pozostałym zakresie zgłoszone roszczenia zostały oddalone, a sama sprawa zakończona.

Analiza wszelkich okoliczności sprawy dokonana przez Votum S.A. po upływie 10 lat od zdarzenia wskazała, że dotychczas uzyskane odszkodowanie nie wyczerpuje wszelkich należnych poszkodowanemu świadczeń. W związku z powyższym pełnomocnik wniósł o podwyższenie przyznanego zadośćuczynienia oraz zgłosił roszczenia związane z utraconym dochodem i kosztami opieki, a także renty. Po skompletowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania dla poszkodowanego przyznano dodatkowe kwoty: 23.195 zł tytułem zwrotu kosztów opieki, 44.436,44 zł tytułem utraconego dochodu oraz przyznano stałą rentę, a także dodatkową kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz