Solidar Śląsko Dąbrow

Wyniki referendum w zabrzańskim kombinacie

Ponad 68 proc. pracowników Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, wchodzącego w skład Grupy Koks JSW S.A., którzy wzięli udział w referendum opowiedziało się za włączeniem do pensji zasadniczej dodatku kwartalnego wynikającego z Karty Hutnika. Głosowanie w tej sprawie zorganizowane zostało 15 października. Wzięło w nim udział 715 osób, blisko 85 proc. załogi.

Jak informuje przewodnicząca Solidarności w firmie Irena Przybysz, propozycję włączenia dodatku kwartalnego wynikającego z Karty Hutnika do wynagrodzenia zasadniczego przedstawił zarząd spółki. W efekcie miesięczne wynagrodzenia pracowników firmy wzrosną od 300 do 450 zł brutto. – W referendum zdecydowana większość pracowników zgodziła się na włączenie dodatku do pensji zasadniczej. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku. Wcześniej organizacje związkowe muszą podpisać stosowne porozumienie z pracodawcą – mówi Irena Przybysz.

Grupa Koks JSW S.A. powstała w styczniu 2014 roku. Oprócz zabrzańskiego kombinatu w jej skład wchodzi także m.in. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Tam w maju ubiegłego roku organizacje związkowe podpisały podobne porozumienie. Do wynagrodzenia zasadniczego włączona została nagroda z okazji Dnia Hutnika oraz rekompensata za zlikwidowany dodatek kwartalny. Pensje podstawowe pracowników koksowni wzrosły o kwotę od 300 do 450 zł brutto. Zdaniem Ireny Przybysz ujednolicenie zasad wynagradzania w poszczególnych firmach ułatwi wypracowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla całej Grupy.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *