Solidar Śląsko Dąbrow

Wyniki referendum w poniedziałek

7 i 8 kwietnia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzono referendum strajkowe. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW S.A.  zdecydował, że oficjalne wyniku referendum zostaną przekazane przedstawicielom zarządu spółki w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 10.00. Po przekazaniu odbędzie się konferencja prasowa.

– W trakcie konferencji, oprócz omówienia wyników referendum strajkowego, przedstawimy też stanowisko związków zawodowych w sprawie opublikowanego w dniu referendum komunikatu zarządu dotyczącego zasad upublicznienia spółki oraz związanego z tym pakietu pracowniczego  – poinformował Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW S.A.

W trakcie referendum pracownicy otrzymywali dwie karty do głosowania – białą i czerwoną. Na białej karcie odpowiadają na dwa pytania dotyczące sporu zbiorowego na tle płacowym:
1. Czy jesteś za strajkiem, którego celem będzie osiągnięcie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10%, określonej w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 11.01.2011 r.?
2. Czy jesteś za prowadzeniem akcji protestacyjnej polegającej na wstrzymaniu wysyłki węgla z kopalń JSW S.A do czasu osiągnięcia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc., określonej w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 11.01.2011 r.?
Natomiast na karcie czerwonej załogi zakładów górniczych odpowiadają na pytanie: Czy jesteś przeciw prywatyzacji lub upublicznieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.?

Od 28 marca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa pogotowie strajkowe dotyczące sporu na tle płacowym. Strona związkowa domaga się 10 proc. podwyżki wynagrodzeń dla załóg spółki. 1 kwietnia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały przeprowadzone masówki, podczas których związkowcy informowali górników o rządowym planie prywatyzacji spółki i przebiegu negocjacji płacowych.

Dodaj komentarz