Solidar Śląsko Dąbrow

Wyniki referendum w JSW

Ponad 95 proc. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej opowiedziało się w referendum przeciwko prywatyzacji spółki. Podobny odsetek głosujących opowiedział się za strajkiem i wstrzymaniem wysłki węgla w ramach walki o podwyżki płac.  Takie są oficjalne wyniki referendum w JSW.

– Frekwencja i wyniki głosowania przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. W referendum wzięło udział ponad 78 proc, uprawnionych. Zważywszy na to, że średnia absencja w spółce wynosi ok. 20 proc., to można powiedzieć, że właściwie wszyscy, którzy w 7 i 8 kwietnia byli w pracy, wzięli udział w referendum – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW. – Teraz już nikt nie może twierdzić, że sprzeciw wobec prywatyzacji spółki to wymysł grupy kilkudziesięciu związkowców.  To sprzeciw ponad 17 tys. pracowników – podkreśla Brudziński.

Zdaniem związkowców do sukcesu referendum przyczynił się paradoksalnie sam zarząd JSW, kolportując w pierwszym dniu głosowania komunikat dotyczący zasad upublicznienia spółki oraz związanego z tym pakietu pracowniczego. – To tylko dodatkowo podgrzało nastroje. Widziałem jak ludzie przeglądali tę gazetkę i nawet nie doczytywali do końca, tylko darli na strzępy i szli głosować – mówi wiceszef Solidarności w JSW.

W trakcie referendum pracownicy otrzymywali dwie karty do głosowania – białą i czerwoną. Na białej karcie były dwa pytania dotyczące sporu zbiorowego na tle płacowym:
1. Czy jesteś za strajkiem, którego celem będzie osiągnięcie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10%, określonej w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 11.01.2011 r.?
2. Czy jesteś za prowadzeniem akcji protestacyjnej polegającej na wstrzymaniu wysyłki węgla z kopalń JSW S.A do czasu osiągnięcia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc., określonej w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 11.01.2011 r.?
Strajk poparło 96,2 proc. uczestników referendum, na drugie pytanie twierdząco odpowiedziało 95,6 proc.

Natomiast na karcie czerwonej załoga odpowiadała na pytanie: Czy jesteś przeciw prywatyzacji lub upublicznieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.?  Swój sprzeciw wobec prywatyzacji wyraziło  95,55 proc. głosujących.

W referendum wzięło udział 78, 54 proc. uprawnionych. Załoga JSW S.A liczy 22 tys. 694 osoby.
 

Dodaj komentarz