Solidar Śląsko Dąbrow

Wyniki referendum w Elektrowni Rybnik

97 proc. pracowników Elektrowni Rybnik, którzy wzięli udział w referendum opowiedziała się za przeprowadzeniem generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 66 proc. 

Trzydniowe referendum w Elektrowni Rybnik rozpoczęło się we wtorek 15 stycznia a zakończyło w czwartek 17 stycznia. – W głosowaniu wzięło udział 432 pracowników, spośród 649 uprawnionych do głosowania. Akcję strajkową poparły 422 osoby, przeciwko protestowi opowiedziało się 9 pracowników, 1 głos był nieważny – informuje Tadeusz Kukiełka, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Jak przekonuje Kukiełka wysoka frekwencja i jednoznaczny wynik referendum świadczy o tym, że pracownicy rybnickiej elektrowni bardzo odpowiedzialnie traktują postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. – Z frekwencji jesteśmy zadowoleni tym bardziej, że absencja chorobowa i urlopowa w dniach głosowania kształtowała się na poziomie 15 proc. – mówi szef zakładowej „S”.

Dodaj komentarz