Solidar Śląsko Dąbrow

Wynik referendum poznamy w piątek

Ponad 50 proc. uprawnionych wzięło już udział w referendum strajkowym w JSW. To oznacza, że spełnione zostały wymogi, aby uznać referendum za ważne – poinformował Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.  – Głosowanie będzie trwało do końca dzisiejszej dniówki. One się różnie kończą na różnych kopalniach. W piątek, czyli 22 czerwca, około godziny 11.00 podamy oficjalne wyniki referendum – dodał Kozłowski.

Jeżeli załogi kopalń należących do JSW opowiedzą się za podjęciem akcji protestacyjnych, w spółce rozpocznie się pogotowie strajkowe. Na razie nie wiadomo, jak miałby wyglądać ewentualny protest. Decyzję o jego formie i terminie podejmie sztab protestacyjno-strajkowy po ogłoszeniu wyników referendum. – Nie możemy wykluczyć żadnej formy. Będziemy starali się wpłynąć na postępowanie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wszystkimi dostępnymi metodami – zaznacza Roman Brudziński, wiceprzewodniczący „S” w JSW.

Powodem referendum strajkowego jest fiasko dwóch sporów zbiorowych rozpoczętych w JSW na początku roku. Pierwszy spór dotyczył uchwały zarządu spółki ustalającej niekorzystne warunki płacowe dla pracowników zatrudnianych po 15 lutego 2012 roku, a drugi wzrostu wynagrodzeń w spółce.

Podczas dwudniowego referendum pracownicy spółki odpowiadają na dwa pytania. Pierwsze, dotyczące postulatów płacowych brzmi: Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych dotyczących żądania osiągnięcia podwyższenia stawek zasadniczych w 2012 roku o 7 proc.? Drugie pytanie brzmi: Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych w związku z niezgodnym z prawem wprowadzeniem w życie przez Zarząd JSW S.A. uchwały nr 113/VII/12 z dnia 14.02 2012 r. w sprawie umów o pracę zawieranych z osobami przyjmowanymi do pracy?

 

Dodaj komentarz