Solidar Śląsko Dąbrow

Wynagrodzenia minimalne w służbie zdrowia idą w górę

Weszła w życie nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Podwyższone zostały tzw. współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku do ustawy z 2017 roku. Chodzi m.in. o lekarzy, pielęgniarki, salowe czy fizjoterapeutów.

– Ta ustawa pokazuje, że wreszcie ktoś dostrzegł pracowników najniżej uposażonych, np. fizjoterapeutów czy salowe. To jest bardzo dobry kierunek. Wreszcie mogą zarabiać więcej. „Solidarność” od dawna wskazywała, że płace części grup zawodowych w ochronie zdrowia są zaniżone w porównaniu do innymi grup, że te rażące dysproporcje płacowe trzeba zniwelować – mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, wejście w życie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia będzie w niektórych grupach zawodowych oznaczać wzrost najniższych płac nawet o 26 proc. W przypadku salowych ma to być wzrost średnio o około 700 zł, a w przypadku fizjoterapeutów o 1000 zł. – Te sumy bardzo wyraźnie pokazują, jak w praktyce funkcjonowała poprzednia ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i regulaminy wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach ochrony zdrowia. Nowelizacja otworzyła możliwość likwidacji tych nieprawidłowości – dodaje Halina Cierpiał.

Wyższe wypłaty powinny trafić na konta pracowników służby zdrowia do 10 sierpnia.

ny
źródło foto: pixabay.com//CC0