Solidar Śląsko Dąbrow

Wybrano Prezydium Zarządu Regionu na nową kadencję

17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w nowej kadencji 2014 – 2018. Przewodniczący Zarządu Regionu Dominik Kolorz zaproponował skład Prezydium ZR, który niemal jednogłośnie został przyjęty przez członków Zarządu Regionu. Dotychczasowi wiceprzewodniczący: sekretarz Justyna Latos, skarbnik Ryszard Drabek i odpowiedzialny za struktury terenowe Mirosław Truchan będą pełnić swoje funkcje przez kolejne 4 lata. Wybrano nowego wiceprzewodniczącego ds. struktur branżowych. Został nim Piotr Nowak, szef „S” w Nitroergu i przewodniczący Regionalnej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego.

Wśród tematów pierwszego w tej kadencji posiedzenia ZR dominowały sprawy techniczno-organizacyjne i sprawy wewnętrzne. Rozmawiano też o wysuniętym przez przewodniczacego Dominika Kolorza projekcie Regionalnej Karty Rabatowej dla członków związku.  Ponadto szefowie regionalnych struktur branżowych przedstawiali bieżącą sytuację w swoich branżach i planowane działania w najbliższym czasie.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *