Solidar Śląsko Dąbrow

Wybrano nowy skład Komisji Krajowej

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wybrał nowy skład Komisji Krajowej na kadencję 2023-2028. 9 spośród 56 członków KK wybranych przez delegatów zjazdu to przedstawiciele Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.

Są to: Artur Braszkiewicz, Roman Brudziński, Łukasz Fica, Henryk Grymel, Bogusław Hutek, Andrzej Karol, Mirosław Nowak, Piotr Nowak oraz Waldemar Sopata.

W skład Komisji Krajowej wchodzą też przewodniczący regionalnych struktur związku i szefowie krajowych sekretariatów branżowych. Z naszego regionu są to Dominik Kolorz, Jarosław Grzesik i Alfred Bujara.

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” rozpoczął się 19 października. Pierwszego dnia delegaci wyłonili przewodniczącego Komisji Krajowej. Został nim ponownie Piotr Duda, który również wywodzi się z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Funkcję przewodniczącego dzierży nieprzerwanie od 2010 roku. Rozpoczynająca się kadencja 2023 – 2028 będzie jego czwartą.

opracy. ny