Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólny protest związków z Kompanii

Wszystkie związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą – taka decyzja zapadła na posiedzeniu wspólnego sztabu protestacyjno-strajkowego. – Zdecydowaliśmy, że wszystkie centrale związkowe będą działać razem i razem bronić miejsc pracy w Kopalni Węglowej – powiedział po spotkaniu Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

W poniedziałek w siedzibie Kompanii Węglowej odbędzie się spotkanie zarządu ze stroną społeczną, którego tematem będzie m.in. planowana redukcja zatrudnienia w administracji spółki o 1020 pracowników. – Bezpośrednio po tym spotkaniu ponownie zbierze się międzyzwiązkowy sztab. Natomiast najprawdopodobniej w środę we wszystkich kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węglowej przeprowadzone zostaną masówki, podczas których będziemy rozmawiać z załogami o naszych dalszych działaniach – mówi Grzesik.

Zapowiedź wejścia w spór zbiorowy to reakcja związkowców na założenia programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej, które w zeszłym tygodniu zarząd przedstawił Radzie Pracowników KW. Program zakłada m.in. zwolnienie ponad tysiąca pracowników administracji, obniżenie, a następnie zamrożenie płac, sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład Kompanii Węglowej. 

Od 24 października  we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej trwa pogotowie strajkowe. Niespełna tydzień później związkowcy powołali wspólny, międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy. Związkowcy podkreślają, że jeżeli zarząd nie rozpocznie rzeczywistego dialogu z pracownikami na temat restrukturyzacji Kompanii Węglowej, są przygotowani na rozpoczęcie akcji protestacyjnych.

Dodaj komentarz