Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólny apel w sprawie sytuacji w FAP

Przewodniczący Regionów Śląsko-Dąbrowskiego oraz Podbeskidzie NSZZ Solidarność zaapelowali do zarządu Fiat Auto Poland o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek płac. W przeciwnym razie zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjno-strajkowych w zakładach FAP i spółkach kooperujących.
Wspólny apel Dominika Kolorza i Marka Bogusza został przesłany również do europejskich władz koncernu. Przewodniczący wskazują, że unikanie dialogu społecznego przez kierownictwo tyskiej fabryki może doprowadzić do protestów podobnych do tych, z jakimi do niedawno mieliśmy do czynienia w górnictwie. – Lekceważenie dialogu społecznego zawsze i nieuchronnie prowadzi do wybuchu wielkich konfliktów społecznych. Uporczywe łamanie elementarnych zasad dialogu społecznego w spółkach górniczych doprowadziło w ostatnim czasie do wybuchu wielodniowych akcji protestacyjnych i strajków w kopalniach. Do podobnych protestów i strajków może dojść wkrótce w zakładach Fiat Auto Poland i w firmach kooperujących z FAP. Z tej samej przyczyny – z powodu lekceważenia przez pracodawców reprezentantów strony społecznej, z powodu łamania praw pracowniczych i związkowych – napisali we wspólnym wystąpieniu liderzy związkowi.
Przewodniczący zarzucają zarządowi FAP blokowanie procedur wynikających z ustawy o sporach zbiorowych, która daje związkom zawodowym prawo do rokowań płacowych z pracodawcą. – Wspierając organizacje związkowe NSZZ Solidarność w polskich zakładach Fiata i spółkach zależnych, podejmiemy wszelkie możliwe działania z solidarnościowymi akcjami protestacyjnymi włącznie, aby skłonić kierownictwo spółki do przestrzegania obowiązujących w Polsce praw i norm dialogu społecznego. Nie chcielibyśmy, aby wizerunek koncernu Fiata, który jest znaczącym pracodawcą na terenie naszych regionów, ucierpiał z powodu błędów zarządzających FAP – czytamy w treści apelu.
9 marca przed tyską fabryką Fiata Solidarność przeprowadziła kolejną pikietę. Od 5 marca w zakładzie prowadzony jest protest włoski polegający na skrupulatnym przestrzeganiu wszelkich procedur oraz norm podczas pracy. Na znak poparcia dla postulatów zgłoszonych przez Solidarność pracownicy przypięli do ubrań roboczych czerwone wstążeczki. Związkowcy zapowiadają rozpoczęcie akcji strajkowej, jeżeli zarząd nie przystąpi do rozmów na temat podwyżek płac. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 13 marca strajk miałby się rozpocząć w spółce Magneti Marelli, a 19 marca w Fiat Auto Poland i Sistema Poland.
Solidarność w FAP domaga się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich pracowników od 1 stycznia 2015 roku. Kolejny postulat dotyczy dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji.  Na przełomie stycznia i lutego w tyskiej fabryce Fiata oraz w spółkach kooperujących Solidarność zorganizowała referendum, w którym pracownicy zdecydowali o rozpoczęciu akcji strajkowej. W FAP 95 proc. głosujących opowiedziało się za tą forma protestu.
łk

Dodaj komentarz