Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólny apel central związkowych i pracodawców

Objęcia umów cywilnoprawnych obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne i zmiany prawa o zamówieniach publicznych domagają się od rządu związki zawodowe i organizacje pracodawców. Wspólny apel w tej sprawie podpisały: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

– To, co pan premier przedstawił razem z ministrem pracy Kosiniak- Kamyszem w lutym, to są właściwie nasze projekty, które w 2012 roku osobiście przekazałem premierowi – zauważył podczas konferencji prasowej Piotr Duda. – Chodzi o projekt zmiany ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i objęcie obowiązkowymi składkami ubezpieczeniowymi umów zleceń i umów o dzieło, a także dochodów z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. Propozycje ministra Kosiniak-Kamysza do końca nas nie zadowalają, bo ozusowanie będzie tylko od najniższego wynagrodzenia, czyli dziś od 1680 zł, a nie od realnego dochodu. Ale cieszę się, bo także pracodawcy przyznali, że istnieje wielki problem umów cywilnoprawnych, z którym musimy się zmierzyć – dodał szef Solidarności.

Henryka Bochniarz zaznaczyła, że choć Komisja Trójstronna nie działa, to pracodawcy i związkowcy rozmawiają w ramach dialogu dwustronnego. – Nasze porozumienie jest efektem tych rozmów. Zależy nam na tym, by rynek zatrudnienia był uporządkowany, a pracownicy mieli poczucie bezpieczeństwa – mówiła prezydent Konfederacji Lewiatan.

Sygnatariusze porozumienia chcą, aby ozusowanie umów śmieciowych zostało wprowadzone równolegle ze zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych. – Ten problem pracodawcy przedstawiają nam  od lat. Przestrzegając Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, uczciwi przedsiębiorcy nie mają szans na wygrywanie przetargów publicznych. Tylko z tego powodu, że stosując się do prawa polskiego ich koszty pracy, a co za tym idzie oferta cenowa musi być wyższa od tej, którą proponują nieuczciwi konkurenci. Przy zamówieniach publicznych jedynym kryterium jest najniższa cena i to trzeba zmienić – wskazał Piotr Duda.

Reprezentatywne centrale związkowe oraz organizacje pracodawców domagają się, aby instytucje państwowe były zobligowane do umieszczania w dokumentach przetargowych warunku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę. Obecne przepisy to umożliwiają, ale nadal głównym kryterium oceny ofert jest cena.

Na podstawie komunikatu działu informacji Komisji Krajowej oprac. ŁK

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *