Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólne stanowisko w sprawie nadmiernego opodatkowania górnictwa

Zespół trójstronny ds. bezpieczeństwa socjalnego górników podczas posiedzenia 7 listopada
w Katowicach zarekomendował rządowi zmniejszenie obciążeń publiczno-prawnych górnictwa węgla kamiennego. Branża jest obłożona 34 różnego rodzaju podatkami i parapodatkami. W ciągu ostatnich 5 lat górnictwo do budżetu państwa przekazało przeszło 1/3 swoich wpływów ze sprzedaży węgla.
 
Wśród propozycji przedstawionych we wspólnym stanowisku zespołu znajdują się m.in. rezygnacja z podatku od nieruchomości w podziemnych wyrobiskach, zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną, wyłączenie górnictwa z opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgoda na przeznaczenie zgromadzonych tam środków na inwestycje czy możliwość przeznaczania części opłaty eksploatacyjnej zakładów górniczych na rzecz funduszu ochrony środowiska na finansowanie zadań własnych związanych z ochroną środowiska. 
 
Jak podała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, w ciągu ostatnich 5 lat górnictwo przekazało do budżetu i związanych z nim instytucji 44,8 mld zł, czyli 34 proc. swoich wpływów ze sprzedaży węgla. Szacuje się, że w tym okresie średnie obciążenie jednej tony węgla z tytułu różnych danin wynosiło ok. 100 zł.  – Nieprzychylna i restrykcyjna polityka fiskalna państwa wobec górnictwa węgla kamiennego doprowadziła do takiego poziomu obligatoryjnych obciążeń branży, że skutecznie blokuje jego rozwój, a nawet uniemożliwia utrzymanie rentowności przy obecnej trudnej sytuacji na rynkach węgla  – podkreślono w stanowisku trójstronnego zespołu w skład którego wchodzą przedstawiciele związkowców, pracodawców i rządu, 
 
Przedstawione w stanowisku propozycje mają zostać teraz przeanalizowane przez resorty energii i finansów. – Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora górnictwa. Wiemy, jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest odciążenie kopalń z niektórych opłat i podatków. I te prace są na bardzo zaawansowanym poziomie.  Stworzenie takich regulacji wymaga jednak współpracy kilku resortów i wspólne stanowisko zespołu z pewnością je ułatwi – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
 
ny
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz