Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólna akcja Solidarności i PIP

Solidarność i Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczynają akcję, której celem jest egzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej, wynoszącej od 1 stycznia 13 zł brutto. O podjęcie wspólnych działań zwrócił się do PIP przewodniczący „S” Piotr Duda. – To cenna inicjatywa. Wsparcie Solidarności, która ma swoje struktury w całym kraju, jest nam bardzo potrzebne – powiedział Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.
 
Wspólna akcja Solidarności i PIP jest reakcją na liczne sygnały docierające do związku, z których wynika, że pracodawcy nie przestrzegają przepisów dotyczących stawki godzinowej.  – Znamy kilka przypadków, gdzie firmy w nowych ogłoszeniach oferują stawki poniżej obowiązującej kwoty 13 zł. Dochodzą do nas również sygnały, że niektóre podmioty idą jeszcze dalej i zamieniają umowy-zlecenia na umowy o dzieło, choć gros z tych umów i tak powinno być umowami etatowymi. To pokazuje, jak głęboko patologiczny jest to segment rynku pracy – napisał Piotr Duda w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy.
 
Przewodniczący Solidarności podkreślił, że wiele osób pracujących na umowach-zleceniach boi się utraty pracy i z tego względu nie wnosi skargi na pracodawcę bezpośrednio do PIP, tylko zgłasza się do Solidarności. W piśmie Piotr Duda zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o zwiększenie aktywności PIP w kontrolach stosowania minimalnych stawek godzinowych przy umowach-zleceniach. Zadeklarował też wsparcie struktur związku w zakresie zbierania i przekazywania informacji o przypadkach łamania prawa.
 
W odpowiedzi na pismo przewodniczącego Solidarności Roman Giedrojć podkreślił, że Państwowej Inspekcji Pracy najbardziej zależy na informacjach, w których firmach dochodzi do łamania prawa. – Abyśmy mogli je sprawdzić i skutecznie zainterweniować. Jestem przekonany, że wsparcie Solidarności przyczyni się do zwiększenia skuteczności inspektorów pracy – zaznaczył Główny Inspektor Pracy. Jego zdaniem związkowcy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładach pracy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć.
 
Pierwsze efekty wspólnych działań Solidarności i PIP będą widoczne dopiero na początku lutego, gdy pracownicy otrzymają pierwsze wynagrodzenia z umów-zleceń. Wtedy będzie można stwierdzić, czy zostały one wypłacone zgodnie ze stawką obowiązującą od 1 stycznia.
Ustawa o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia uchwalona została przez Sejm w lipcu ubiegłego roku. Jej ustalenie było inicjatywą związków zawodowych.
 
dikk, aga
źródło foto: pixabay.com/CCO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.