Solidar Śląsko Dąbrow

Wsparcie potrzebne seniorom

„Senior +”  to rządowy program kierowany do osób po 60-tym roku życia, które są już nieaktywne zawodowo. Jego celem jest zapewnienie osobom starszym pomocy w codziennych obowiązkach i umożliwienie kontaktu z innymi ludźmi.

Dzięki programowi „Senior +” samorządy otrzymują środki finansowe na rozbudowę sieci dziennych domów pob ytu oraz klubów seniora. Są to miejsca, w których osoby starsze mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu.Z tego typu placówek korzystają seniorzy, którzy potrzebują pomocy, ale nie wymagają całodobowej opieki.

W 2018 roku na realizację programu rząd zamierza wydać 80 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na uruchomienie 214 nowych placówek i dofinansowanie przeszło 220 już istniejących. W sumie do końca roku w domach dziennego pobytu i w klubach seniora powstanie blisko 5 tys. 400 nowych miejsc. – Program jest odpowiedzią na rosnące potrzeby osób starszych związane z podtrzymywaniem kontaktów i więzi z innymi ludźmi – mówi Michał Pienta, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

Pełna pomoc
W ofercie Dziennych Domów „Senior +” obowiązkowo musi się znaleźć jeden ciepły posiłek, zazwyczaj jest to obiad. Oferta obejmuje także m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne i terapię zajęciową. Wiele ośrodków zapewnia także pomoc fizjoterapeuty i psychologa. Taki dom powinien być czynny od poniedziałku do piątku przez co najmniej 8 godzin w ciągu dnia. Kluby seniora funkcjonują na podobnych zasadach, ale ich oferta może być nieco skromniejsza, np. nie musi zawierać ciepłego posiłku. Z tego względu ich uruchomienie, zwłaszcza dla mniej zamożnych gmin, jest po prostu łatwiejsze. Jak informuje Michał Pienta, z placówek, które już powstały w ramach programu „Senior +”, często korzystają osoby samotne. – Dla wielu z nich jest to szansa na wyjście z domu i spotkanie się z innymi ludźmi, a także na konsultacje z psychologiem, dietetykiem czy fizjoterapeutą – zaznacza. Podkreśla, że program jest adresowany do osób po 60-tym roku życia, które nie są aktywne zawodowo. W praktyce samorządy mogą nałożyć także inne warunki, np. dotyczące sytuacji materialnej danej osoby.

Wieloletnie zaniedbania
Dr hab. Piotr Broda Wysocki, naukowiec z Instytutu Politologii UKSW oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zwraca uwagę, że w Polsce polityka senioralna przez wiele lat była zaniedbywana. – Osoby starsze do tej pory często były spychane na bok, może dlatego, że z danych statystycznych wynikało, iż ich sytuacja materialna relatywnie nie była najgorsza. Dobrze, że powstaje coraz więcej ośrodków, w których mogą one znaleźć swoje miejsce. Problemy demograficzne będą się pogłębiać, w przyszłości będziemy mieli coraz więcej osób osamotnionych. Kluby seniora czy dzienne domy pobytu mogą być dla nich jednym sposobem na funkcjonowanie społeczne – mówi. W jego ocenie jedną z zalet powstawania tego typu placówek może być także zagospodarowanie potencjału seniorów np. poprzez wolontariat oraz pomoc innym osobom starszym. – Idealnie byłoby gdyby seniorzy nie byli aktywizowani tylko dla samych siebie, czy dla innych osób starszych, ale by powstawały także miejsca, w których mogliby się spotykać z młodszymi pokoleniami – dodaje dr Broda-Wysocki.

Podpisują umowy
15 marca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano umowy z przedstawicielami samorządów, m.in. Siemianowic Śląskich i Knurowa na dofinansowanie projektów, które będą realizowane w tym roku. – Pozostałe samorządy uzupełniają dokumentację, reszta umów zostanie podpisana do 29 marca – mówi Michał Pienta. W tym roku o środki z programu „Senior +” stara się ponad 40 gmin z województwa śląskiego. Umowy, które zostały przygotowane, dotyczą powstania 19 nowych ośrodków i dofinansowania 25 już istniejących. Łączna wartość projektów wynosi ponad 5,6 mln zł. To pozwoli na powstanie 512 nowych miejsc pobytu: 215 w domach dziennychi 297 w klubach seniora. Uruchomienie przeszło 500 nowych miejsc w domach dziennego pobytu i klubach oznacza, że aktywizacją objętych zostanie znacznie więcej osób. Rzadko się bowiem zdarza, że jedna osoba korzysta z pomocy takiego ośrodka przez 5 dni w tygodniu. Najczęściej są to dwa lub trzy dni w tygodniu.– To ogromny skok  w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy to samorządy podpisały tylko 6 umów na uruchomienie nowych placówek – mówi Michał Pienta. Zaznacza, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć. 1 marca resort pracy ogłosił dodatkowy nabór do programu „Senior +”, podczas którego do urzędu wpłynęło 8 kolejnych ofert od samorządów.

7 tys. miejsc pobytu
Program wystartował w 2015 roku i będzie realizowany do 2020 roku. Na utworzenie dziennego domu pobytu samorządy mogą otrzymać do 300 tys. zł, klubu seniora do 150 tys. Istnieje także możliwość uzyskania dotacji na wyposażenie tego typu placówek. W przypadku dziennego domu pobytu jest to maksymalnie 80 tys. zł, klubu seniora – 25 tys. zł. Do końca 2017 roku uruchomionych zostało 260 ośrodków, zapewniających ok. 7 tys. miejsc dziennego pobytu. Ponad połowa placówek powstała w zeszłym roku. W tym roku kwota przeznaczona na realizację programu jest najwyższa od czterech lat.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz