Solidar Śląsko Dąbrow

Wsparcie dla komisji zakładowych

Śląsko-dąbrowska Solidarność przedłużyła umowę o współpracy z ekspertami z kancelarii S.Partner, dotyczącą wsparcia organizacji związkowych w zakresie analizy ekonomicznej, finansowej i społecznej zakładów pracy. Umowa będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2016 roku.

Współpraca z kancelarią S.Partner rozpoczęta została we wrześniu zeszłego roku. W ciągu  6 miesięcy z pomocy ekspertów kancelarii skorzystało ponad 40 organizacji związkowych, zrzeszających ok. 15.000 osób. Blisko 20 proc. z nich stanowiły młode komisje zarejestrowane w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w latach 2012-2015. – Decyzja o przedłużeniu umowy została podjęta po przeanalizowaniu efektów dotychczasowej współpracy z S.Partnerem i zasięgnięciu opinii związkowców, którzy z niej skorzystali. Wszyscy zwracali uwagę na wysoką jakość świadczonych usług i merytoryczne przygotowanie ekspertów. Podkreślali, że dobrze byłoby ten program kontynuować, rozwijając niektóre zagadnienia. Dalszym wsparciem specjalistów bardzo zainteresowane są młode komisje – mówi Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Zaznacza, że pod koniec lutego uchwałę o podpisaniu kolejnej umowy z kancelarią podjął Zarząd Regionu.

Oferta S.Partnera na najbliższe pół roku została rozszerzona. Obejmie ona 12 dyżurów ekspertów, które będą odbywały się dwa razy w miesiącu w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Bierzemy też pod uwagę zorganizowanie dyżurów w biurach terenowych Zarządu Regionu, jeśli komisje wyrażą takie zainteresowanie – dodaje Piotr Nowak.

Zaplanowane zostały też cztery dwudniowe szkolenia. Jak zaznacza wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, istnieje możliwość dostosowania tematyki tych szkoleń do potrzeb związkowców i ukierunkowania ich np. w stronę nabywania umiejętności analizy dokumentów finansowych w poszczególnych branżach, służbie zdrowia, oświacie czy bankowości. Piotr Nowak zapewnia, że Prezydium ZR wspólnie z ekspertami z kancelarii rozważa również zorganizowanie warsztatów doszkalających dla osób, które wzięły udział w szkoleniach przeprowadzonych w poprzedniej edycji programu.

Tak jak poprzednio współpraca będzie dotyczyła usług eksperckich i doradczych w zakresie analizy sprawozdań finansowych oraz podstawowych danych ekonomiczno-finansowych firmy, a także analizy podstawowych danych w obszarze zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy. Członkowie śląsko-dąbrowskiej Solidarności będą mogli zwrócić się do specjalistów z S.Partnera z prośbą o przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej na potrzeby negocjacji płacowych, układów zbiorowych, pakietów socjalnych i regulaminów pracy. Eksperci z kancelarii będą do dyspozycji 24 godziny na dobę, oferując pomoc drogą telefoniczną i mailową.

Kancelaria prawno-ekonomiczna S.Partner należy do grupy SYNDEX. Powstała w 2005 roku, zajmuje się wykonywaniem ekspertyz ekonomicznych i społecznych na potrzeby przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych oraz rad pracowników. Kancelaria od kilku lat współpracuje z Komisją Krajową NSZZ Solidarność.

aga

 

Dodaj komentarz