Solidar Śląsko Dąbrow

Wróciliśmy do gry

 – Mamy swój czas, wróciliśmy do gry, a może kolejnej szansy nie będziemy mieli. Jeśli są działacze, którzy myślą, że jakoś tam będzie, to jakoś to nie będzie – powiedział podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Kielcach Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. Szef „S” podsumowal działania Solidarności w ostatnich dwóch latach i nakreślił wyzwania stojące przed działaczami związku w najbliższym czasie.  Akcja „Stop 67”, umowy śmieciowe, płaca minimalna, walka z przerzucaniem kosztów kryzysu na pracownika to tematy, na których w najbliższym czasie będą koncentrowały się działania NSZZ Solidarność. 

Piotr Duda zapowiedział również, że Solidarność zbierze potrzebne podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską w sprawie zawieszenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. – Wejście tego pakietu może doprowadzić do utraty kilkuset tysięcy miejsc pracy w Polsce. W dobie kryzysu nie możemy sobie pozwolić na ten pakiet – stwierdził przewodniczący „S”. 

Podkreślił, że mimo odrzucenia inicjatywy dotyczącej referendum w sprawie utrzymania wieku emerytalnego, Solidarność nie poddaje się. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego skargi w tej sprawie. Ten instrument jest coraz częściej stosowany przez związek w działaniach na rzecz praw pracowniczych i związkowych, i okazuje się skuteczny. Niedawno pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracowników zakończyła się sprawa dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika. Ustawa, która wprowadzała dzień wolny w święto Trzech Króli i pozbawiała dnia wolnego od pracy niektóre grupy pracowników, po skardze związku do TK trafiła do kosza. Podobnie jak ustawa o tzw. racjonalizacji zatrudnienia. 21 listopada Komisja Krajowa zaskarżyła do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach publicznych. 

Solidarność sama przygotowuje i forsuje projekty legislacyjne ważne dla pracowników. W tym roku związek zaproponował rządowi dwa projekty ustaw. Jedna ma na celu ograniczenia stosowania umów śmieciowych, a druga dotyczy pracowników tymczasowych. – Praca tymczasowa to wielki problem. Stała się pracą na stałe. Agencje zrobiły sobie z pracowników niewolników. Musimy z tym walczyć- podkreślał przewodniczący.

Przewodniczący po raz kolejny podkreślił, że związek nie będzie przybudówka żadnej partii politycznej. – To my mamy wykorzystać polityków do naszych celów, a one są jasne – pomóc pracownikom. Dla polityków mamy być partnerami i tak jest – mówił Piotr Duda. Jednocześnie zachęcał do wyrażania poglądów przez członków związku. – Podpisując deklarację, nie musimy się zrzekać swoich poglądów. Mamy jasno określone zasady dotyczące naszych relacji z partiami politycznymi – dodał Duda.

na podstawie komunikatu działu informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz