Solidar Śląsko Dąbrow

WRDS o łączeniu chorzowskich szpitali

Zorganizowane 27 lutego posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone połączeniu chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii z Zespołem Szpitali Miejskich nie przyniosło rozstrzygnięć.  – W ciągu najbliższych dni WRDS zwróci się do Rady Miasta Chorzowa o ponowne przeanalizowanie zasadności łączenia szpitali oraz rozważenie możliwości zawarcia wewnętrznego porozumienia  pod auspicjami prezydenta Chorzowa, które da gwarancję funkcjonowania obydwu szpitali – powiedział po zakończeniu obrad WRDS Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
 
Dodał także, że wojewoda śląski Jarosław Wieczorek rozważa unieważnienie uchwały chorzowskich radnych. – Ta uchwała budzi wątpliwości formalno-prawne związane z niedochowaniem terminu konsultacji z organizacjami związkowymi – dodał Kolorz.
 
W spotkaniu WRDS wzięli udział przedstawiciele władz miasta, chorzowscy radni oraz reprezentanci organizacji związkowych działających w obydwu szpitalach. – Zaapelowaliśmy do przedstawicieli Urzędu Miasta o rozpoczęcie konsultacji społecznych w celu znalezienia dobrych rozwiązań dla funkcjonowania chorzowskiej służby zdrowia. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązania istnieją i wcale nie muszą polegać na łączeniu szpitali. Trzeba tylko usiąść i spokojnie porozmawiać – powiedziała Katarzyna Kubica z Solidarności w ChCPiO po zakończeniu rozmów na forum Rady.
 
Uchwała dotycząca połączenia Zespołu Szpitali Miejskich z Centrum Pediatrii i Onkologii podjęta została przez chorzowskich radnych 2 lutego. Fuzji od początku są przeciwni pracownicy ChCPiO, którzy zawiązali Społeczny Komitet Ratowania Chorzowskiej Pediatrii. Ich zdaniem placówka zostanie wchłonięta przez ZSM i przestanie się rozwijać. – W ciągu 20 lat wypracowaliśmy sobie bardzo dobrą opinię na poziomie ogólnokrajowym i obawiamy się, że ją stracimy. Centrum powinno wejść do sieci szpitali jako samodzielna placówka. Obawiamy się, że w wyniku fuzji specjalistyczne oddziały leczące dzieci z całej Polski zostaną zamknięte, a ich miejsce zajmie np. interna, która w tej chwili wymaga remontu w Zespole Szpitali Miejskich. Nie rozumiemy zasadności połączenia szpitali – dodała Katarzyna Kubica.
 
24 lutego pracownicy ChCPiO rozpoczęli akcję informacyjno-protestacyjną, budynek szpitala został oflagowany. Ewentualne zaostrzenie protestu pracownicy centrum uzależniają od dalszych decyzji władz miasta.
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.