Solidar Śląsko Dąbrow

Wodę wszyscy musimy oszczędzać

Uczynić niewidzialne widzialnym – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody. Nawiązuje ono do znaczenia wód podziemnych, będących najważniejszym zasobem wody słodkiej na świecie.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22 marca. Święto zostało ustanowione 22 grudnia 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma przypominać o znaczeniu racjonalnego korzystania z tego zasobu i uświadamiać, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. W tym roku dodatkowo zwracano uwagę na potrzebę ochrony wód podziemnych.

Chociaż Ziemię w ok. 70 proc. pokrywa woda, tylko 2,5 proc. tych zasobów stanowi woda słodka. Największe jej skupiska stanowią lodowce Antarktydy oraz wody gruntowe do głębokości 100 metrów. Rzeki, słodkie jeziora i płytkie wody podziemne to niespełna 0,5 proc. zasobów wody słodkiej. To oznacza, że niemal wszystkie dostępne zasoby wody słodkiej są zgromadzone w wodach podziemnych.

Znajdują się one w warstwach wodonośnych, będących geologicznymi formacjami skał, piasków i żwirów. Można je spotkać niemal wszędzie i to właśnie one zaopatrują blisko połowę światowej populacji w wodę pitną. Dla ok. 2,5 miliarda ludzi wody gruntowe są jedynym źródłem wody słodkiej. Trzech na czterech mieszkańców Unii Europejskiej jest uzależnionych od dostaw wody z ujęć podziemnych. Jest ona ważna także dla przemysłu, a przede wszystkim, dla rolnictwa, w którym jest wykorzystywana do nawadniania upraw.

Ponadto, wody podziemne są regulatorem obiegu wody słodkiej. Działają jak gigantyczna gąbka, która może pochłaniać nadmiar wody i łagodzić jej niedobory. Odgrywają bardzo ważną rolę w utrzymywaniu poziomu wód i ich napływu do rzek, jezior i terenów podmokłych. Szczególnie w suchych miesiącach, kiedy nie ma bezpośredniego zasilania z opadów, zapewniają przepływ wód gruntowych przez dno zbiorników wodnych. Tym samym utrzymują przy życiu znajdujące się w nich rośliny i zwierzęta.

Z tego względu, że wody podziemne są kluczowe dla systemów wodociągowych, rolnictwa, przemysłu i środowiska naturalnego, należy umiejętnie z nich korzystać i je chronić. Jednym z najprostszych sposobów jest zmiana nawyków i oszczędne używanie wody podczas codziennych czynności. Warto o tym pamiętać, bo na oszczędnym gospodarowaniu wodą zyskuje nie tylko środowisko naturalne, ale także nasze portfele.

Pierwszym ze sposobów oszczędzania wody jest korzystanie z prysznica zamiast z wanny. Na szybki prysznic wystarczy 40 litrów wody, podczas gdy do napełnienia standardowej wanny potrzeba jej aż 180 litrów. Zamiast kilkunastu litrów wody, zużyjemy tylko 0,5 litra, zakręcając kran podczas mycia zębów i używając kubka do płukania ust. Aby nie marnować wody, warto zadbać również o to, aby pralkę i zmywarkę uruchamiać dopiero, gdy są pełne, dzięki czemu rzadziej będziemy korzystać z tych urządzeń.
Wodę możemy oszczędzać nie tylko w mieszkaniu, ale także w przydomowych ogródkach. Najprostszym sposobem jest zbieranie deszczówki i podlewanie nią roślin, czy trawników. Z kolei, na szeroką skalę, w rolnictwie, do nawadniania upraw zalecane jest korzystanie z sieci melioracyjnych.

Troska o racjonalne korzystanie z zasobów wodnych to nie tylko ich oszczędność, ale także ochrona przed zanieczyszczeniami. W tym celu właściciele prywatnych posesji powinni rezygnować z szamb na rzecz przydomowych oczyszczalni ścieków albo podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Agnieszka Konieczny
na podstawie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
źródło foto: pixabay.com