Solidar Śląsko Dąbrow

Wniosek o zwołanie WKDS

W związku z trwającym od 2 kwietnia strajkiem w Hucie Batory w Chorzowie przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz zwrócił do wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach. – Przyczyną  wybuchu tak ostrego konfliktu w hucie jest brak dialogu pomiędzy zarządem spółki, a przedstawicielami pracowników. Organizacje związkowe z huty od miesięcy próbowały rozwiązać narastający konflikt w zakładzie przy stole negocjacyjnym. Niestety ich wysiłki były torpedowane przez zarząd spółki. Spontaniczny strajk okupacyjny, który wybuchł na początku tygodnia jest wyrazem desperacji pracowników huty – mówi Dominik Kolorz.

We piśmie skierowanym do wojewody śląskiego, który jest przewodniczącym prezydium WKDS, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podkreślił, że istnieją poważne obawy, iż strajk w chorzowskiej hucie może wywołać akcje protestacyjne także w innych zakładach Grupy Alchemia na terenie  województwa śląskiego.  

– W tej sytuacji jedynym forum, na którym można podjąć skuteczną próbę zapobieżenia zaostrzaniu się konfliktu, jest Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego – napisał Dominik Kolorz. We wniosku zaznaczył, że do udziału w posiedzeniu prezydium WKDS obok przedstawicieli strajkujących i zarządu huty powinni zostać zaproszeni również reprezentanci kierownictwa Grupy Alchemia, w skład której wchodzi Huta Batory.

Prezydium WKDS odbędzie się prawdopodobnie 13 kwietnia.

Strajk w Hucie Batory rozpoczął się 2 kwietnia na porannej zmianie. W proteście bierze udział około 350 pracowników. Mimo że strajk nie był organizowany przez związki zawodowe, organizacje związkowe poparły protest załogi. Strajkujących wsparły też struktury branżowe Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, oferując pomoc merytoryczną i materialną w postaci ciepłych posiłków.

Dotychczasowe próby podjęcia rozmów pomiędzy strajkującymi a zarządem spółki zakończyły się fiaskiem. W czwartek dwóch protestujących zasłabło i trafili do szpitala.
 

Dodaj komentarz