Solidar Śląsko Dąbrow

Wniosek o zawieszenie pakietu

NSZZ Solidarność zadeklarował przystąpienie do inicjatywy partii Solidarna Polska, której celem jest doprowadzenie do zawieszenia lub anulowania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. – To chyba jedna z ostatnich szans na to, aby skutki tego pakietu nie dotknęły polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki – powiedział Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Dominik Kolorz, a także szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek oraz Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności spotkali się w poniedziałek w Katowicach z przedstawicielami Solidarnej Polski: Ludwikiem Dornem, prof. Mariuszem Orionem Jędryskiem, Arkadiuszem Mularczykiem oraz Michałem Wójcikiem, aby omówić merytoryczne i techniczne szczegóły przystąpienia Solidarności do  tej inicjatywy.

Jak poinformował podczas briefingu prasowego po spotkaniu Ludwik Dorn, wcześniejsze informacje o tym, że inicjatywa Solidarnej Polski zmierza do zorganizowania ogólnounijnego referendum w sprawie pakietu, nie są prawdą. – Chodzi o inny instrument. To jest europejska inicjatywa obywatelska. Polega na tym, że musimy zebrać minimum 1 mln podpisów w minimum 7 krajach członkowskich UE pod wnioskiem do Komisji Europejskiej o zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 roku – wyjaśnił Dorn.

Ludwik Dorn i Dominik Kolorz podkreślili, że chcą, aby ta inicjatywa miała jak najszerszy charakter, aby włączyły się w nią wszystkie ugrupowania polityczne, organizacje społeczne, związki pracodawców i branżowe izby przemysłowo-handlowe, które mają świadomość zagrożeń, jakie dla polskiej gospodarki, polskiego rynku pracy i budżetów gospodarstw domowych Polaków niesie wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego. Solidarność włączy się do tej inicjatywy nie tylko na poziomie krajowym, ale też na poziomie międzynarodowym zachęcając europejskie centrale związkowe do udziału w akcji zbierania podpisów. – Liczymy na kraje tzw. „nowej Unii”, bo to właśnie w te kraje najbardziej uderzy unijna polityka klimatyczna – powiedział Kolorz.

– Musimy się spieszyć, bo pakiet wchodzi w życie 1 stycznia 2013, czyli zostało niespełna 12 miesięcy. Jeśli nie uda się doprowadzić do zawieszenia pakietu, to w przyszłym roku ceny prądu i ciepła w naszym kraju wzrosną o 30 procent. Będzie to miało katastrofalny wpływ na stan budżetów domowych Polaków, na rynek pracy i na koszty działalności przedsiębiorstw. Polska gospodarka stanie się niekonkurencyjna i inwestorzy z przemysłu energochłonnego będą przenosić produkcję do krajów, gdzie pakiet nie obowiązuje. Szacujemy, że wejście pakietu będzie oznaczało utratę ćwierć miliona miejsc pracy, głównie w przemyśle energochłonnym i przede wszystkim w województwie śląskim – podkreślił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek, były Główny Geolog Kraju, krytykując unijny pakiet klimatyczno-energetyczny przypomniał, że kraje tzw. „starej piętnastki” w większości nie wywiązały się z dotychczasowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji CO2 .  – Tymczasem Polska zredukowała swoje emisje o 30 proc., stając się liderem w tej dziedzinie i w najbliższym czasie nie jest w stanie wykonać kolejnych, narzuconych przez pakiet.  My żądamy, aby „stara piętnastka” wywiązała się ze swoich poprzednich zobowiązań, a dopiero potem można dyskutować o kolejnych – powiedział profesor Jędrysek

– Nasz przemysł bazuje na energetyce opartej na paliwach kopalnych. Polska ma 60-krotnie większą koncentrację węgla kamiennego niż pozostała część UE. To jest grubo ponad 80 proc. zasobów węgla kamiennego w Unii. Mamy największe złoża gazu w łupkach. Mamy ogromne możliwości. Jednak pakiet klimatyczny powoduje, że staniemy się importerami energii zamiast eksporterami albo energii, albo jej nośników. Dlatego dla naszego kraju kluczowym zadaniem jest  zawieszenie, albo w najlepszym wypadku anulowanie tego pakietu – podkreślał prof. Jędrysek. 

 

Dodaj komentarz