Solidar Śląsko Dąbrow

Wniosek o kontynuację rozmów

Reprezentanci związków zawodowych zasiadający w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zwrócili się do wojewody śląskiego z wnioskiem o pilne zwołanie kolejnego posiedzenia WKDS z udziałem związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zarządu spółki oraz przedstawicieli resortów gospodarki i skarbu.

– Dialog pomiędzy stroną społeczną JSW a zarządem spółki, prowadzony w ramach WKDS jest znakomitą szansą na zakończenie konfliktu w tym przedsiębiorstwie. I warto go w tej formule kontynuować, z korzyścią dla wszystkich stron – mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego  JSW S.A zapowiedzieli w ubiegły piątek, że jeśli do 30 maja nie zostaną podpisanie wszystkie porozumienia związane z ich postulatami, to w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpocznie się strajk generalny. 

– Jestem przekonany, że jeśli podejmiemy intensywne i pełne woli kompromisu rozmowy, to do końca miesiąca zdołamy uzgodnić i podpisać odpowiednie porozumienia we wszystkich spornych obszarach – podkreśla Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

5 maja związkowcy z JSW parafowali porozumienie dotyczące gwarancji pracowniczych i na najbliższym posiedzeniu WKDS chcieliby je podpisać. Do uzgodnienia i podpisania pozostały jeszcze kwestie w pozostałych trzech obszarach rozmów. Pierwszy z nich jest związany ze zmianami w statucie JSW S.A., które zabezpieczają m.in: realizację postanowień zawartych w dokumencie „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015”, gwarancje utrzymania pełnego władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW S.A., a także gwarancje powoływania członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu Spółki z wyboru załogi. Kolejny obszar to sprawa akcji pracowniczych i ich podziału pomiędzy osoby uprawnione oraz pracowników nieuprawnionych. Ostatnią kwestią jest postulat 10-procentowego wzrostu płac w JSW.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *