Solidar Śląsko Dąbrow

Wniosek notyfikacyjny do poprawy, ale zapisy umowy społecznej bez zmian

Wniosek notyfikacyjny trzeba poprawić, ale zapisy Umowy społecznej pozostaną w ustalonym kształcie. Taka deklaracja padła 15 marca podczas spotkania minister przemysłu Marzeny Czarneckiej z sygnatariuszami Umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego.

– Poprzedni wniosek notyfikacyjny był źle skonstruowany, źle sformułowany. Trzeba go poprawiać, co nie znaczy, że będziemy poprawiać umowę społeczną. Chcę uspokoić, że jest wola i determinacja ze strony rządu i w ogóle wszystkich sygnatariuszy umowy, że te daty, które tam są zapisane do 2049 to jest święte – powiedział po zakończeniu spotkania szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, jeden z sygnatariuszy umowy.

Zaznaczył, że w trakcie rozmów strony dużo uwagi poświęciły zapisom drugiego rozdziału umowy, czyli kwestii inwestycji w nowoczesne technologie węglowe. – Mamy tutaj wspólne zdanie, że bez inwestycji, szczególnie w nowe technologie bezemisyjne w energetyce i nie tylko w energetyce cała ta umowa się po prostu nie uda. Dużo mówiliśmy o technologii CCS, czyli zatłaczaniu dwutlenku węgla pod ziemię i dużo o produkcji paliwa bezdymnego – powiedział Dominik Kolorz.

Podczas spotkania minister poinformowała sygnatariuszy o ważnej zmianie dotyczącej Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. To instytucja kluczowa dla finansowania planowanych inwestycji, takich jak m.in. budowa fabryki Śląskie Magazyny Energii, instalacji do produkcji paliwa bezdymnego, czy rozbudowa terminalu w Sławkowie. Nadzór nad funduszem przeszedł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bezpośrednio do resortu przemysłu.

W trakcie rozmów poruszano też problem współpracy trzech ministerstw, w których gestii leżą decyzje dotyczące realizacji umowy. – Postawiłem wniosek, żeby na następnym spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich tych trzech ministerstw, abyśmy mogli rozmawiać ze wszystkimi czynnikami decyzyjnymi w tej umowie – poinformował szef śląsko-dąbrowskiej. Zaznaczył też, że w trakcie spotkania padała deklaracja ze strony pani minister, że strona społeczna ma mieć swojego przedstawiciela podczas prac notyfikacyjnych w Komisji Europejskiej. – To jest zdecydowanie lepsze podejście niż za poprzedniej władzy – ocenił przewodniczący.

Minister Czarnecka poinformowała sygnatariuszy, że następne spotkanie w sprawie notyfikacji odbędzie się jeszcze w kwietniu w Brukseli. – My jako sygnatariusze pewnie w połowie kwietnia spotkamy się w gronie już poszerzonym o przedstawicieli innych ministerstw. Nie wygląda to na razie najgorzej, ale po czynach ich poznamy. Więcej będziemy mieli do powiedzenia po tych pierwszych spotkaniach negocjacyjnych – dodał Dominik Kolorz.

Podpisana 28 maja 2021 roku Umowa Społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych procesów transformacji województwa śląskiego określa zasady i tempo procesu stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego w Polsce, który ma się zakończyć w 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, a także system dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w kopalniach. Kolejne rozdziały umowy dotyczą m.in. inwestycji w nowoczesne technologie węglowe oraz stworzenia instrumentów wsparcia transformacji gospodarczej województwa śląskiego.

ny
źródło foto: Ministerstwo Przemysłu