Solidar Śląsko Dąbrow

Włosi popierają Polaków

Przedstawiciele włoskiego związku zawodowego metalowców  FIOM w Bitron zadeklarowali wsparcie dla polskich kolegów z Solidarności ze spółki Bitron Poland w Sosnowcu.  Od początku maja w sosnowieckim Bitronie trwa spór zbiorowy. Zakładowa Solidarność domaga się gwarancji zatrudnienia dla pracowników posiadających umowy na czas określony.

– W skierowanym do nas piśmie oprócz deklaracji poparcia ze strony FIOM znalazła się też zapowiedź wspólnych działań na rzecz zmniejszania różnic pomiędzy zarobkami i warunkami pracy zatrudnionych w Bitronie we Włoszech i w Polsce. Jednym z pierwszych kroków, jakie zamierzamy podjąć, jest utworzenie Europejskiej Rady Zakładowej Bitronu. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej reprezentować interesy pracowników zakładów firmy w całej UE – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitron Poland w Sosnowcu.

– Warunki pracy i płacy pracowników Bitronu w Polsce są nieporównywalnie gorsze niż pracowników tej samej firmy we Włoszech czy Hiszpanii. Rozumiemy, że Polska jest uboższym krajem. Ale to nie oznacza, że można u nas wprowadzać standardy rodem z krajów Trzeciego Świata. Pewne zróżnicowanie w wysokości płac jest zrozumiałe, ale nie może być tak, że w Polsce zagraniczny pracodawca lekceważy elementarne europejskie zasady dialogu społecznego i elementarne zasady stosunku pracodawca-pracownik – podkreśla Izabela Będkowska.

W przeprowadzonym 18 maja referendum 96 proc. pracowników sosnowieckiej firmy Bitron opowiedziało się za strajkiem w obronie miejsc pracy. – Strajk jest ostatecznością. Teraz jesteśmy na etapie mediacji, ale mamy wrażenie, że pracodawca bez końca  stara się ten etap przedłużać. Po wielu wnioskach i prośbach zaproponował spotkanie z mediatorem w dniu 27 lub 28 lipca. To dla nas za późno. Chcemy, aby do tego spotkania doszło połowie lipca, bo 1 sierpnia rozpoczyna się miesięczna przerwa wakacyjna w naszym zakładzie – dodaje Izabela Będkowska.

Bitron produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Większość zatrudnionych w sosnowieckim zakładzie to kobiety.

Dodaj komentarz