Solidar Śląsko Dąbrow

Zarząd Regionu

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność (kadencja 2018 – 2023):

 1. Kolorz Dominik – przewodniczący ZR
 2. Badura Andrzej
 3. Będkowska Izabela
 4. Brudziński Roman
 5. Brül Maciej
 6. Czerwiński Grzegorz
 7. Dudzik Andrzej
 8. Fiuk Zenon
 9. Gierek Dariusz
 10. Giza Tadeusz
 11. Goliszewski Zdzisław
 12. Grabowska Katarzyna
 13. Grzesik Jarosław
 14. Hutek Bogusław
 15. Janicki Krzysztof
 16. Jemioło Danuta
 17. Junik Krzysztof
 18. Kaczmarczyk Piotr
 19. Kadulski Dariusz
 20. Kłysz Stanisław
 21. Kochoń Damian
 22. Kowalski Roman
 23. Kozłowski Sławomir
 24. Kuźnicki Grzegorz
 25. Latos Justyna
 26. Leśniowski Krzysztof
 27. Lukosek Joanna
 28. Michałkiewicz Zbigniew
 29. Nowak Mirosław
 30. Nowak Piotr
 31. Odyjas Edyta
 32. Rajman Piotr
 33. Sopata Waldemar
 34. Syposz Bogdan
 35. Truchan Mirosław
 36. Cierpiał Halina – przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
 37. Hrustek Stanisław – przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy
 38. Karol Andrzej – przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego
 39. Ordon Lesław – przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty
 40. Skoczek Bronisław – przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów