Solidar Śląsko Dąbrow

Regionalna Komisja Rewizyjna

Kadencja 2018-2023

  1. Grzelec Hanna
  2. Karlik Michał
  3. Marcinkiewicz Mariusz
  4. Pielok Jacek – przewodniczący
  5. Pilawski Jerzy
  6. Piechaczek Michalina
  7. Susek Elżbieta