Solidar Śląsko Dąbrow

Regionalna Komisja Rewizyjna

Kadencja 2018 – 2022

Hanna Grzelec
Michał Karlik
Mariusz Marcinkiewicz 
Jacek Pielok
– przewodniczący
Jerzy Pilawski
Michalina Piechaczek 
Elżbieta Susek