Solidar Śląsko Dąbrow

Prezydium ZR

Dominik Kolorz
przewodniczący ZR
 

Piotr Nowak
z-ca przewodniczącego ZR
ds. struktur branżowych

Justyna Latos
z-ca przewodniczącego ZR,
skarbnik

Dariusz Gierek
z-ca przewodniczącego ZR,
sekretarz

Edyta Odyjas
z-ca przewodniczącego ZR
ds. struktur terenowych

Artur Braszkiewicz
z-ca przewodniczącego ZR
ds. rozwoju i interwencji

.