Solidar Śląsko Dąbrow

Prezydium ZR

Dominik Kolorz, przewodniczący ZR

Justyna Latos, zastępca przewodniczącego ZR, skarbnik

Dariusz Gierek, zastępca przewodniczącego ZR, sekretarz

Piotr Nowak, zastępca przewodniczącego ZR ds. struktur branżowych

Mirosław Truchan, zastępca przewodniczącego ZR ds. struktur terenowych