Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci na KZD

Kadencja 2018 – 2022
 1. Izabela Będkowska
 2. Bogdan Biś
 3. Artur Braszkiewicz
 4. Roman Brudziński
 5. Maciej Brül
 6. Halina Cierpiał
 7. Krzysztof Duda
 8. Piotr Duda
 9. Andrzej Dudzik
 10. Dariusz Gierek
 11. Jerzy Goiński
 12. Zdzisław Goliszewski
 13. Katarzyna Grabowska
 14. Henryk Grymel
 15. Stanisław Hrustek
 16. Bogusław Hutek
 17. Krzysztof Janicki
 18.  Jan Jelonek
 19. Danuta Jemioło
 20. Andrzej Karol
 21. Tomasz Klisz
 22. Stanisław Kłysz
 23. Sławomir Kozłowski
 24. Justyna Latos
 25. Joanna Lukosek
 26. Mariusz Marcinkiewicz
 27. Henryk Nakonieczny
 28. Henryk Naras
 29. Mirosław Nowak
 30. Piotr Nowak
 31. Edyta Odyjas
 32. Lesław Ordon
 33. Grzegorz Sewerin
 34. Waldemar Sopata
 35. Waldemar Stelmach
 36. Krzysztof Urban