Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci na KZD

Kadencja 2023-2028

 1. BRASZKIEWICZ Artur
 2. BRUDZIŃSKI Roman
 3. BRÜL Maciej
 4. CIERPIAŁ Halina
 5. CZERWIŃSKI Grzegorz
 6. DUDA Piotr
 7. DUDZIK Andrzej
 8. FICA Łukasz
 9. GIEREK Dariusz
 10. GLENC Piotr
 11. GRABOWSKA Katarzyna
 12. GRYMEL Henryk
 13. HRUSTEK Stanisław
 14. HUTEK Bogusław
 15. JANICKI Krzysztof
 16. JELONEK Jan
 17. KAROL Andrzej
 18. KLUPŚ Krzysztof
 19. KOZŁOWSKI Sławomir
 20. KRAŚNIEWSKI Dariusz
 21. LATOS Justyna
 22. LUKOSEK Joanna
 23. NIESPOREK Łukasz
 24. NOWAK Mirosław
 25. NOWAK Piotr
 26. ODYJAS Edyta
 27. ORDON Lesław
 28. PIELOK Jacek
 29. SOPATA Waldemar