Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci na KZD

Kadencja 2018 – 2022
 1. Izabela Będkowska
 2. Bogdan Biś
 3. Artur Braszkiewicz
 4. Roman Brudziński
 5. Maciej Brül
 6. Halina Cierpiał
 7. Krzysztof Duda
 8. Piotr Duda
 9. Andrzej Dudzik
 10. Dariusz Gierek
 11. Zdzisław Goliszewski
 12. Katarzyna Grabowska
 13. Henryk Grymel
 14. Stanisław Hrustek
 15. Bogusław Hutek
 16. Krzysztof Janicki
 17.  Jan Jelonek
 18. Danuta Jemioło
 19. Andrzej Karol
 20. Tomasz Klisz
 21. Stanisław Kłysz
 22. Sławomir Kozłowski
 23. Justyna Latos
 24. Joanna Lukosek
 25. Mariusz Marcinkiewicz
 26. Henryk Nakonieczny
 27. Henryk Naras
 28. Mirosław Nowak
 29. Piotr Nowak
 30. Edyta Odyjas
 31. Lesław Ordon
 32. Grzegorz Sewerin
 33. Waldemar Sopata
 34. Waldemar Stelmach
 35. Krzysztof Urban