Solidar Śląsko Dąbrow

WKDS w sprawie Huty Batory

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego negatywnie oceniło zachowanie zarządu Huty Batory i jej właściciela – spółki Alchemia SA, a także zaapelowało do pracodawców z województwa śląskiego o wzięcie pod uwagę możliwości zatrudnienia byłych pracowników Huty Batory.

Na wniosek Dominika Kolorza, przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności prezydium WKDS pod przewodnictwem wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka zebrało się w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby omówić sytaucję związaną z konfliktem społecznym w chorzowskiej Hucie Batory i kwestie pomocy dla zwolnionych z huty ponad 100 pracowników.

Na posiedzenie przybyli przedstawiciele działających w Hucie Batory związków zawodowych. Natomiast przedstawiciele zarządu Huty Batory i  zarządu Alchemii SA zbagatelizowali zaproszenie wojewody śląskiego i nie wzięli udziału w posiedzeniu. Prezydium WKDS zdecydowanie negatywnie oceniało taką postawę zarządu huty i właściciela.

– Taki stosunek do przedstawicieli społecznych, administracji rządowej  i samorządowej, reprezentowanych w Prezydium WKDS świadczy o tym, że właściciel jak i zarząd Huty Batory działają poza standardami współżycia społecznego i normami społecznej odpowiedzialności biznesu – czytamy w stanowisku przyjętym przez prezydium WKDS.

Prezydium WKDS wezwało zarząd Huty i właściciela, aby „w związku z prawdopodobnym brakiem przesłanek ekonomicznych, dotyczących zaprzestania produkcji na wydziale stalowni Huty, przystąpił do  rozmów ze związkami zawodowymi w celu zawarcia porozumienia, dotyczącego możliwości ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników huty”.

Po spontanicznym strajku, który wybuchł w hucie 2 kwietnia i trwał przez pięć dni, jeden z wydziałów zakładu został zamknięty, a ponad 100 pracowników zostało zwolnionych z pracy.

Prezydium WKDS podczas posiedzenia zwróciło się do pracodawców z województwa śląskiego, „którym zależy na wysokich standardach społecznych, o wzięcie pod uwagę w procesie rekrutacyjnym możliwości zatrudnienia byłych pracowników Huty Batory Sp. z o.o., którzy utracili pracę w wyniku działań i zachowań zarządu Huty Batory Sp. z o.o. oraz właściciela spółki”.

 

Dodaj komentarz