Solidar Śląsko Dąbrow

WKDS o kolei i o Nexteer

Problemy w kolejowych przewozach pasażerskich w naszym regionie będą głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach. Na wniosek przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza do porządku obrad włączono też omówienie  sytuacji w dwóch spółkach branży motoryzacyjnej: w Nexteer Automotive Poland w Tychach oraz w Bitron Poland w Sosnowcu.

– W obu tych zakładach pracodawcy nie stosują się do europejskich standardów dialogu społecznego i zdają się zapominać, że pracownik jest partnerem, a nie niewolnikiem. Ja rozumiem, że to są prywatni właściciele prywatnych zakładów, ale nie są właścicielami pracowników. Szczególnie bezprawne zwolnienie przewodniczącego NSZZ Solidarność w Nexteer oraz zastraszanie i szykanowanie pracowników za działalność związkową to karygodne przypadki łamania elementarnych zasad dialogu społecznego obowiązujących w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Uważam, że WKDS powinna w tej sprawie stanowczo zareagować – mówi Dominik Kolorz.

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności ma nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia WKDS zostanie wypracowane odpowiednie stanowisko w tej sprawie i że podjęte zostaną działania na rzecz przywrócenia w Nexteer Automotive Poland i Bitron Poland właściwych standardów dialogu społecznego.  – Pracodawcy, nawet zagraniczni, nie mogą zapominać o tym, że obowiązuje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Kodeks pracy oraz ustawa o związkach zawodowych i że te akty prawne jasno i wyraźnie określają ramy stosunków pracownik – pracodawca, a zarazem  dają odpowiednie instrumenty do rozwiązywania konfliktów w drodze dialogu i wzajemnego szacunku – podkreśla Kolorz.

W posiedzeniu WKDS wezmą m.in. udział szefowie zakładowych organizacji Solidarności z Nexteer Automotive Poland oraz Bitron Poland. Do udziału w WKDS zaproszono prezesów zarządów obu spółek, ale nie wiadomo, czy skorzystają z zaproszenia.

 

Dodaj komentarz