Solidar Śląsko Dąbrow

Więcej stacji do ładowania elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

W całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru. Wnioski w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” będą przyjmowane od 7 stycznia 2022 roku. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem programu jest upowszechnienie samochodów zeroemisyjnych, jak również rozwój przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności, takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, technologie informatyczne. Innymi ważnymi aspektami rozwoju elektromobilności jest ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery oraz stworzenie sprawnego systemu recyklingu baterii samochodowych.

– W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii– mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zaznacza, że te liczby będą szybko wzrastać w związku z rozwijaniem programu „Mój elektryk”, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Równolegle NFOŚiGW realizuje także program „Zielony Transport Publiczny”, w ramach którego finansowany jest zakup elektrycznych autobusów.

Program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” to odpowiedź na rosnącą liczę elektryków. Ma znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, również zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach. Obecne w Polsce znajduje się ok. 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco ponad 30 proc. to punkty ładowania prądem stałym, a niemal 70 proc. wolne ładowarki prądu zmiennego o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Założenia programu zaprezentowane zostały 29 listopada w Elektrowni Powiśle w Warszawie. Oprócz przedstawicieli NFOŚiGW w spotkaniu wzięli udział m.in. reprezentanci resortu klimatu, stowarzyszeń ekologicznych i przedsiębiorcy.
Równolegle Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizował program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Jest jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze w formie dotacji będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

– Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych – podkreśla wiceszef tej instytucji Artur Lorkowski.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Cz_ja