Solidar Śląsko Dąbrow

Węglokoks na krawędzi. KSGiE domaga się szybkich działań rządu

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik zwrócił się do premiera Donalda Tuska o przyspieszenie procesu odkupu ponad 1,5 mln ton węgla od spółki Węglokoks S.A. i utworzenia rezerwy strategicznej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Taki sam postulat skierował też do ministra aktywów państwowych Borysa Budki i do minister przemysłu Marzeny Czarneckiej. W ocenie KSGiE brak szybkich decyzji i działań w tej sprawie może wywołać poważne perturbacje na rynku węgla w Polsce.

Przypomnijmy, w 2022 roku doszło w naszym kraju do kryzysu na rynku węgla opałowego. Bezpośrednim powodem była rosyjska inwazja na Ukrainę. Węglokoks był jedną ze spółek, która na polecenie rządu przeprowadziła interwencyjny import węgla do naszego kraju. Konieczność sprowadzenia ogromnych ilości węgla w niezwykle krótkim czasie wiązała się z horrendalnie wysoką ceną importowanego surowca. Dodatkowo węgiel ten trafiał do Polski w postaci tzw. niesortu, z którego dopiero w kraju odsiewano grubsze sortymenty nadające się do wykorzystania w ogrzewnictwie indywidualnym. Kryzys na rynku węgla opałowego udało się zażegnać, Węglokoks pozostał posiadaniu ok. 2 mln ton bardzo drogiego miału energetycznego, który pozostał po odsianiu węgla opałowego.

Zakup węgla Węglokoks finansował ze środków pochodzących z kredytów bankowych, których nie jest obecnie w stanie spłacić. Należy podkreślić, że operacja importu węgla przez Węglokoks była wyłącznie realizacją polecenia rządu. Spółka otrzymała wówczas zapewnienie, że ewentualne straty związane z importem węgla zostaną jej zrekompensowane. To jednak nie nastąpiło.

– Obecne zadłużenie z tytułu interwencyjnych zakupów węgla przekracza 2 mld złotych, uniemożliwiając Spółce prowadzenie swojej bieżącej działalności operacyjnej, w szczególności zakup wsadu dla spółek hutniczych – czytamy w wystąpieniu szefa KSGiE Jarosława Grzesika do przedstawicieli rządu. – W związku z brakiem realizacji zobowiązania Rady Ministrów oraz bieżącą sytuacją dotyczącą zadłużenia i zagrożenia płynności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, Węglokoks S.A. zmuszony jest do natychmiastowej sprzedaży nadmiaru węgla na rynku. Działanie takie może wywołać reperkusje na krajowym rynku węgla energetycznego, o czym Spółka wielokrotnie informowała. Niemniej dla Spółki Węglokoks S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej jest to obecnie jedyna ścieżka zapobieżenia utraty płynności i wyjścia z zadłużenia z tytułu realizacji Decyzji Prezesa Rady Ministrów – podkreślił w piśmie do reprezentantów nowego rządu Jarosław Grzesik.

Zaznaczył, że sprzedaż tak dużego wolumenu na rynku spowoduje perturbacje i konsekwencje w postaci zatrzymania sprzedaży polskiego węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj.

O wypełnienie zobowiązań rządu wobec Węgkokoksu apelowało Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w czerwcu tego roku, przestrzegając przed realizujący się właśnie scenariuszem.

– Węglokoks już za kilka miesięcy może być zmuszony do zamknięcia zakładów wchodzących w skład swojej Grupy Kapitałowej i zwolnień pracowników. Mowa tu zarówno o osobach zatrudnionych w spółkach Huty Pokój, Walcowni Blach Batory, czy Huty Łabędy, jak i m.in. o załogach zakładów Węglokoksu Energia – ostrzegali delegaci śląsko-dąbrowskiej „S”.

– Kłopoty, w które rząd wpędził Węglokoks, mogą mieć również katastrofalny wpływ na inne zakłady i branże działające w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa. Aby ratować się przed upadłością spółka może zostać zmuszona do sprzedaży importowanego miału po cenie dumpingowej. W konsekwencji krajowy rynek węgla energetycznego zostanie całkowicie rozregulowany – przewidywali. Już wówczas domagali się pilnych działań strony rządu, czyli wypełnienia zobowiązań wobec Węglokoksu, polegających na zapłacie za węgiel sprowadzony do Polski przez spółkę w trybie interwencyjnym w 2022 roku oraz przejęcia węgla zaimportowanego przez Węglokoks przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

ny