Solidar Śląsko Dąbrow

We wtorek manifestacja w Rudzie Śląskiej

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podczas posiedzenia 6 października zdecydował o kontynuacji akcji protestacyjnej związanej ze złamaniem przez rząd porozumienia z 17 stycznia 2015 roku.

We wtorek 13 października odbędzie się manifestacja w Rudzie Śląskiej. W tym mieście podobnie jak w Brzeszczach protest górników w kopalniach bardzo licznie i aktywnie wspierała lokalna społeczność. Organizowane był spontanicznie demonstracje i przemarsze przez miasto. – Mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy tak mocno wspierali górników z rudzkich kopalń, teraz też maja prawo czuć się oszukani przez rząd, który złamał umowę społeczną ze stycznia. Jestem przekonany, że wielu z nich, tak jak w styczniu razem z nami weźmie udział we wtorkowej manifestacji – powiedział szef śląsko-dąbrowskiej  Solidarności i zarazem jeden z liderów MKPS Dominik Kolorz.

Manifestacja rozpocznie się o godz. 15.00 przed kopalnią Pokój, następnie uczestnicy demonstracji przemaszerują przed Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej. Do udziału w manifestacji MKPS zaprosił przedstawicieli władz samorządowych gmin górniczych, które w styczniu wspierały protestujących przeciwko rządowym planom zamykania kopalń.

1  października MKPS ogłosił gotowość strajkową w górnictwie. Kopalnie i zakłady górnicze zostały oflagowane. Równolegle ruszyła kampania informacyjna, której celem jest pokazanie społeczności naszego regionu, jak negatywne skutki dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego niesie ze sobą złamanie przez obecną koalicję rządową PO-PSL styczniowej umowy społecznej.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.