Solidar Śląsko Dąbrow

Wciąż bez porozumienia w PGG

Bez porozumienia zakończyły się w czwartek 28 listopada późnym wieczorem negocjacje związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, prowadzone w obecności wiceministra aktywów państwowych Adama Gawędy. Rozmowy mają zostać wznowione w piątek 29 listopada. 
 
– Jutro o godzinie 10.00 spotykamy się ponownie. Wtedy ma nam zostać przedstawiona zmodyfikowana propozycja zarządu dotycząca naszych postulatów. Wówczas zdecydujemy, czy ją zaakceptować czy odrzucić – powiedział po zakończeniu trwających blisko 7 godzin negocjacji Artur Braszkiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności w PGG.  
 
Na wynik czwartkowych rozmów oczekiwało w siedzibie spółki kilkudziesięciu górników. 
27 listopada przedstawiciele 9 central związkowych weszli do siedziby PGG, domagając się rozpoczęcia negocjacji płacowych. Zapowiedzieli, że będą czekać w budynku spółki „do skutku”. Grupa górników cały czas przebywa w budynku spółki, w oczekiwaniu na rozpoczęcie kolejnego spotkania negocjacyjnego.
 
W czwartek 28 listopada w części kopalń PGG odbyły się  masówki, w części rozdawano pracownikom ulotki informujące o sytuacji spółki i działaniach związków zawodowych. 
 
Spór zbiorowy trwa w Polskiej Grupie Górniczej od 20 listopada. Związki zawodowe domagają się podwyżek płac zasadniczych w 2020 roku oraz włączenia tzw. dodatków gwarantowanych do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i nagroda roczna, czyli tzw. „czternastka”.
 
łk
 

Dodaj komentarz