Solidar Śląsko Dąbrow

Wciąż bez porozumienia w kopalni Kazimierz-Juliusz

Poniedziałkowa tura negocjacji związkowców z kopalni Kazimierz-Juliusz  w Sosnowcu z przedstawicielami Katowickiego Holdingu Węglowego na temat zasad przejścia pracowników kopalni do zakładów holdingu nie przyniosła porozumienia. 9 września rozmowy mają być kontynuowane. Tego dnia zostaną też przeprowadzone masówki informacyjne w sosnowieckiej kopalni.  

Podczas poniedziałkowych rozmów KHW reprezentował dyrektor ds. dialogu społecznego Michał Mużelak oraz członek Rady Nadzorczej holdingu z wyboru pracowników Marek Matuszak. – Przedstawiliśmy swoje stanowisko, które zostanie skonsultowane z zarządem KHW. Mam nadzieję, że 9 września rozmowy będą kontynuowane. Jutro przeprowadzimy spotkania z załogą. Będziemy omówiać dotychczasowy przebieg negocjacji – mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Solidarności w kopalni Kazimierz-Juliusz.

Zarząd KHW zadeklarował zatrudnienie wszystkich pracowników kopalni w strukturach holdingu na czas nieokreślony, jednak wcześniej pracownicy  mają zostać zwolnieni z Kazimierza-Juliusza, a następnie przyjęci do pracy w podmiotach KHW. Negocjacje z zarządem holdingu dotyczą takich m.in. kwestii jak niewykorzystany urlop, odprowadzenie pieniędzy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz barbórka i czternastka.

Grzegorz Sułkowski zaznacza, że zgodnie z deklaracjami zarządu KHW przejęci pracownicy Kazmierza-Juliusza zostaną objęci holdingową umową zbiorową pracy. Jednak według propozycji zarząd  KHW barbórkę mają otrzymać proporcjonalnie do czasu pracy w holdingu, czyli za trzy miesiące tego roku, a 14 pensja będzie im przysługiwała dopiero po roku pracy. – Chcemy dojść do porozumienia z zarządem kopalni i zarządem KHW w sprawie zasad wypłacenia pracownikom tych świadczeń za okres przepracowany w kopalni – mówi przewodniczący zakładowej Solidarności.

Przewodniczący podkreśla, że decyzja o wygaszeniu wydobycia w kopalni z końcem tego miesiąca jest sprzeczna z wcześniejszymi zapowiedziami. 2 lipca tego roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KWK Kazimierz-Juliusz zdecydowało o eksploatacji dotychczasowych złóż do połowy 2015 roku. – Tę decyzję 26 sierpnia podtrzymała Rada Nadzorcza kopalni, a dwa dni później zarząd KHW poinformował o wygaszeniu wydobycia z końcem września – mówi Grzegorz Sułkowski.

Kopalnia Kazimierz-Juliusz zatrudnia ponad 1000 pracowników i jest samodzielnym zakładem w strukturach KHW.

aga

 

Dodaj komentarz