Solidar Śląsko Dąbrow

Ważna inwestycja w Sobuczynie

54 mln zł będzie kosztowała rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie, umożliwiająca obsługę powiatów subregionu północnego województwa śląskiego. Projekt nosi nazwę „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”. Umowę o jego dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisali Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Jan Szyma, prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, realizującego to przedsięwzięcie. Wartość dofinansowania z UE może wynieść ok. 17,8 mln zł.

– Projekt obejmuje modernizację istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie poprzez budowę zakładu kompostowego i drugiej kwatery składowiskowej o powierzchni ponad 2,6 h. oraz rekultywację dotychczasowej 16-hektarowej kwatery – informuje WFOŚiGW.

Dzięki modernizacji zakład zwiększy moc przerobową do ponad 116 tys. ton odpadów rocznie, co pozwoli na obsługę powiatów subregionu północnego. Rozbudowa ma zostać zakończona w czerwcu 2013 r. O jej dofinansowanie Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne starało się dwa lata. Dzięki niemu możliwe będzie pełne doposażenie technologicznie instalacji regionalnej w Sobuczynie i dotrzymanie standardów europejskich w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dodaj komentarz