Solidar Śląsko Dąbrow

Wasza chciwość, nasz kryzys

Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy protestowało w sobotę w Budapeszcie przeciwko cięciom wydatków publicznych oraz postępującemu rozwarstwieniu społecznemu w krajach Unii Europejskiej. W manifestacji uczestniczyła kilkusetosobowa delegacja NSZZ Solidarność. Wśród nich nie zabrakło uzbrojonych  w „husarskie skrzydła” reprezentantów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

– Na pewno było nas widać i słychać, a nasze flagi rzucały się w oczy – relacjonuje Justyna Latos, wiceprzewodnicząca Śląsko-Dąbrowskiej „S”. Podkreśla, że ta część stolicy Węgier, w której zbierali się przedstawiciele europejskich central związkowych została całkowicie sparaliżowana. Jednak mimo niedogodności mieszkańcy miasta z życzliwością reagowali na barwny, manifestujący tłum. – Nie spotkaliśmy się z żadnymi wyrazami niechęci. Wręcz przeciwnie, protest obserwowało mnóstwo ludzi, którzy się do nas uśmiechali – dodaje Justyna Latos.

 “Wasza chciwość – nasz kryzys”, “Więcej dobrych miejsc pracy dla młodych Europejczyków”, “Nie dla niesprawiedliwości w strefie euro” – to tylko niektóre z haseł, pod którymi demonstrowali europejscy związkowcy z organizacji afiliowanych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Protestujący sprzeciwiali się cięciom publicznych wydatków, ograniczaniu dostępu do usług publicznych, niekorzystnej dla pracowników ingerencji w układy zbiorowe pracy czy postępującej deregulacji rynku pracy. Główne postulaty europejskich związków zawodowych to prowadzenie polityki przemysłowej, która tworzy wysokiej jakości i stabilne miejsca pracy, ochrona siły nabywczej wynagrodzeń, dostępne dla wszystkich usługi publicznych oraz wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.

– NSZZ Solidarność od 1995 roku jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Nie mogła dziś nas więc w Budapeszcie – u braci Węgrów – zabraknąć. Zawsze będziemy upominać się o godność ludzi pracy i protestować przeciwko ubożeniu społeczeństwa. Zapraszam naszych europejskich przyjaciół na kolejną euromanifestację, która prawdopodobnie jesienią zostanie zorganizowana w Polsce, podczas naszej unijnej prezydencji – mówił do uczestników protestu Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność.
 

Dodaj komentarz