Solidar Śląsko Dąbrow

Warunki ewentualnego debiutu

Przygotowanie warunków legislacyjnych związanych z ewentualnym debiutem giełdowym spółek węglowych oraz opracowanie gwarancji dla pracowników tych spółek były najważniejszymi tematami dzisiejszego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Warszawie.

– Uzgodniliśmy powołanie dwóch specjalnych zespołów. Pierwszy z nich zajmie się sprawami legislacyjnymi. Ewentualny debiut giełdowy spółek węglowych wymaga bowiem zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a także zmian w strategii dla sektora. Drugi zespół zajmie się przygotowaniem warunków konsolidacji spółek węglowych. Oba zespoły rozpoczną swoje prace w przyszłym tygodniu – powiedział Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności.

– Jeśli chodzi o ten obszar legislacyjny, to jedną z kluczowych spraw jest jasne i jednoznaczne zagwarantowanie, iż Skarb Państwa zachowa kontrolę nad sektorem. Inną fundamentalną sprawą są gwarancje dla pracowników. Chcemy, aby pracownicy tych spółek otrzymali  gwarancje utrzymania Zakładowych Układów Zbiorowych i co najmniej 10-letnie gwarancje zatrudnienia – dodał Dominik Kolorz.

Jak podkreśla szef górniczej Solidarności przedstawiciele wszystkich górniczych związków zawodowych przypomnieli, że bez gwarancji dla górników i bez zachowania kontroli państwa nad sektorem strona społeczna nie wyrazi zgody na żadną formę sprzedaży akcji spółek węglowych.

Sporą część obrad poświęcono również stanowi bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. – Pani minister Joanna Strzelec-Łobodzińska obiecała, że co kwartał będą się odbywać wspólne spotkania przedstawicieli rad nadzorczych spółek węglowych i przedstawicieli związków zawodowych, podczas których będzie oceniane wykonywanie zaleceń BHP przez zarządy spółek węglowych i dyrekcje kopalń. Mamy nadzieję, że  ocena niedostateczna czy mierna będzie oznaczała również konsekwencje personalne – dodaje szef górniczej Solidarności.

Dodaj komentarz