Solidar Śląsko Dąbrow

Warto odzyskiwać elektroniczne odpady

Powstawanie coraz większej ilości elektrośmieci związane jest z postępem technologicznym oraz szybkim starzeniem się urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki odpadami mają pomóc w stworzeniu takich warunków, w których elektrośmieci będzie jak najmniej. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy zużyty sprzęt trafi do odpowiedniego punktu zbiórki, a następnie do właściwego zakładu przetwarzania.

Firmy zajmujące się odzyskiwaniem sprzętu elektronicznego bardzo często dzielą ten proces na trzy etapy. Podczas pierwszego podejmowane są próby naprawy i regeneracji zebranych urządzeń i zwrócenie ich do użytku. Dotyczy to jednak niewielkiej ilości zużytego sprzętu. Kolejny etap to sprawdzenie, które elementy i części nadają się jeszcze do regeneracji lub naprawy. Dopiero ostatni krok, to recykling właściwy, polegający na odzyskiwaniu poszczególnych substancji i materiałów. W efekcie tego działania wyselekcjonowane zostają m.in. metal, szkło, tworzywa sztuczne i guma. Natomiast odpady zawierające elementy niebezpieczne zostają unieszkodliwione.
AK

Dodaj komentarz