Solidar Śląsko Dąbrow

Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Postulat dotyczący obniżenia podatku VAT na energię elektryczną, nierealizowanie przez rząd „Programu dla Śląska” oraz sprzeciw wobec unijnego pakietu „Fit for 55” były najważniejszymi tematami Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 14 października w Zabrzu. Delegaci podsumowali działalność związku w minionych trzech latach i przedyskutowali priorytetowe działania, które będą podejmowane w najbliższej przyszłości.

W stanowisku skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” zgłosiło postulat dotyczący obniżki podatku VAT na energię elektryczną z obecnych 23 proc. do 15 proc. W ocenie delegatów krok ten jest konieczny w obliczu kryzysu energetycznego, w jakim znajduje się obecnie cała Europa.

Obniżka VAT najlepszym lekarstwem
Związkowcy wskazali, że kryzys ów został wywołany przez unijną politykę klimatyczno- energetyczną. Bardzo niska efektywność odnawialnych źródeł energii połączona z drastycznymi podwyżkami cen gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO2 spowodowała, że giełdowe ceny energii w zdecydowanej większości krajów UE wzrosły w ciągu ostatniego roku nawet o kilkaset proc. – Polskie spółki energetyczne zapowiedziały, że będą wnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na podniesienie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc. Podwyżka cen energii dla przedsiębiorstw będzie jeszcze bardziej dotkliwa – czytamy w stanowisku WZD.

W czasie konferencji prasowej po zakończeniu WZD przewodniczący Dominik Kolorz wyraził opinię, że obniżenie podatku VAT będzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż jakikolwiek system rekompensat dla wybranych grup społecznych. – Zawnioskowaliśmy, aby ten VAT nie był wyższy niż 15 proc. Myślę że wiele krajów UE też chce iść w tym kierunku i to jest najlepsze rozwiązanie dla obywateli, jak również dla przedsiębiorców – podkreślił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

„Fit for 55” to zapaść gospodarcza
W odrębnym stanowisku WZD wezwało rząd do zablokowania przygotowanego przez Komisję Europejską Pakietu „Fit for 55”, który stanowi kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej. Pakiet zakłada m.in. radykalne zwiększenie opodatkowania paliw kopalnych, wprowadzenie opłat za emisję CO2 powstających m.in. w transporcie i ogrzewaniu budynków oraz zakaz produkcji samochodów z silnikami spalinowymi na terenie Unii od 2035 roku. Delegaci zaznaczyli, że „Fit for 55” spowoduje zapaść gospodarczą oraz zubożenie społeczeństwa szczególnie w wysoko uprzemysłowionych regionach, takich jak Górny Śląsk i Zagłębie-Dąbrowskie.

Albo, albo
Walne Zebranie Delegatów wyraziło również rozczarowanie i oburzenie brakiem realizacji przez rząd „Programu dla Śląska”. Współautorem tej wieloletniej strategii rozwoju gospodarczego naszego regionu była śląsko-dąbrowska „Solidarność”. Jak podkreślono w stanowisku, najważniejsz e inwestycje gospodarcze i przemysłowe zapisane w programie nie weszły nawet we wstępny etap realizacji, choć od przyjęcia PdŚ minęły już niemal cztery lata. – Z przykrością należy stwierdzić, że dokument, który miał być kamieniem milowym w gospodarczej historii naszego regionu, został potraktowany przez rząd wyłącznie jako element propagandy sukcesu, a nie zadanie do zrealizowania – napisano w przyjętym stanowisku.

– Bardzo krytycznie oceniliśmy realizacje „Programu dla Śląska”. Mamy do tego prawo, a wręcz jest to nasz obowiązek, bo „Solidarność” śląsko-dąbrowska była matką chrzestną tego programu. Stanowisko jest bardzo ostre. Na tę chwilę wycofujemy wszystkich swoich przedstawicieli ze wszystkich rad wykonawczych tego programu i żądamy od pana premiera Morawieckiego, żeby tego programu nie wykorzystywać propagandowo, lecz aby go realizować, albo po męsku zakończyć – powiedział Dominik Kolorz.

Rząd musi się z tego wywiązać
Wśród postulatów zgłoszonych podczas obrad w Zabrzu znalazło się również żądanie realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie nowoczesnych technologii węglowych, które zostały zapisane w umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa z 28 maja 2021 roku. WZD wezwało też rząd do realizacji porozumienia płacowego podpisanego w 2019 roku z oświatową „Solidarnością” w sprawie powiązania płac w oświacie ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Krytycznie o postawie rządu w tej ostatniej sprawie mówił w czasie konferencji prasowej po zakończeniu WZD przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a zarazem delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Rząd, jeśli chce być wiarygodny, musi się z tego porozumienia wywiązać. Ja już nie proszę, ja żądam od pana premiera, aby to porozumienie zostało zrealizowane – powiedział przewodniczący.

Solidarność z Turowem
Uczestnicy WZD przyjęli także m.in. stanowisko wyrażające solidarność z pracownikami KWB Turów, których miejsca pracy są zagrożone w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującym zamknięcie kopalni. W stanowisku zawarty były też apel o solidarny udział w proteście. – Trzeba postawić jasno granice. To, co dzieje się w Turowie, może się stać w każdym innym polskim mieście, w każdym innym regionie kraju. Wystarczy jedna decyzja unijnego urzędnika, żeby tu czy tam doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa i tysiące ludzi posłać na bruk – podkreślono w stanowisku. Podczas obrad omówiono przygotowania do manifestacji w obronie Turowa, która ma zostać przeprowadzona 22 października w Luksemburgu.

Wsparcie dla postulatów innych branż
Kolejne przyjęte przez WZD stanowiska dotyczyły systemowych rozwiązań dotyczących służby zdrowia m.in. w zakresie kształtowania wynagrodzeń oraz wyceny świadczeń medycznych. Delegaci zaapelowali też o pomoc rządu dla branży motoryzacyjnej, która znajduje się obecnie w głębokim kryzysie. Zadeklarowali także wsparcie dla pracowników sądów i prokuratury, którzy walczą o wzrost płac oraz stworzenie w tych instytucjach czytelnych zasad wynagradzania i awansu zawodowego. WZD przyjęło też stanowisko, w którym zaapelowało do rządu RP o rozwiązanie problemu nierównego traktowania części matek w programie „Mama 4 +”.

Walne Zebranie Delegatów to najwyższa władza NSZZ „Solidarność” w regionie. Czwartkowe posiedzenie miało charakter sprawozdawczy. Kolejne WZD, podczas którego zostaną wybrane władze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, odbędzie się za dwa lata.

łk, ny