Solidar Śląsko Dąbrow

Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”