Solidar Śląsko Dąbrow

Walka o zawieszenie pakietu

Rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) w sprawie zawieszenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Do akcji zapoczątkowanej w Polsce przystąpili przedstawiciele 6 innych krajów Unii Europejskiej: Austrii, Czech, Danii, Grecji, Litwy  i Wielkiej Brytanii.

We wtorek 12 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Ludwika Dorna, przedstawiciela Polski w Komitecie Siedmiu EIO, Andrzeja Strzeleckiego, koordynatora Komitetu, Jacka  Włosowicza, eurodeputowanego Solidarnej Polski i Dominika Kolorza, przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Do udziału w konferencji zaproszono także przedstawicieli pracodawców.

W czasie konferencji przedstawiony zostanie plan działań Komitetu EIO w najbliższych miesiącach. Głównym celem EIO jest doprowadzenie do zawieszenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów takich jak Chiny, USA czy  Indie.

Przedstawiciele Komitetu podkreślają, że obecna jednostronna polityka klimatyczna UE jest szkodliwa dla gospodarki wspólnoty, a jednym z jej groźnych skutków jest “carbon leakage” , czyli eksport miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie istnieją regulacje klimatyczne.

Jak wynika z opracowań polskich ekspertów, wejście w życie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego od 1 stycznia 2013 będzie oznaczało utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy w naszym kraju. Dotyczy to m.in. hutnictwa, przemysłu stalowego, chemicznego, cementowego czy papierniczego. Skutki pakietu dotkną wszystkich Polaków, ponieważ jego wejście w życie oznacza wzrost cen energii elektrycznej i ciepła o 30 proc.

Dodaj komentarz