Solidar Śląsko Dąbrow

Walcownia za strajkiem

Większość pracowników Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy opowiedziała się w referendum za przeprowadzeniem generalnego strajku solidarnościowego w regionie. W głosowaniu wzięło udział 79 proc. załogi. 83,5 proc. głosujących poparło akcję strajkową.

– W referendum wzięła udział zdecydowana większość załogi, od szeregowego pracownika po kadrę zarządzająca. Frekwencja byłaby jeszcze wyższa, ale część pracowników jest na urlopach chorobowych. Wynik nie jest dla mnie zaskoczeniem. Wszyscy w naszym zakładzie wiemy, że  sytuacja Walcowni jest zła. Ludzie boją się o przyszłość. Są przerażeni tym, co może się stać za kilka miesięcy – mówi Marek Gramś, szef Solidarności w Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy. – Dobijają nas wysokie ceny energii i nawet nie chcę sobie wyobrażać, co będzie po wejściu w życie pakietu klimatyczno-energetycznego. Już teraz rozważana jest redukcja nawet jednej czwartej załogi. Bez wsparcia rządu, takiego, jak mają podobne zakłady w innych krajach UE, możemy nie przetrwać – dodaje przewodniczący.

Zaznacza, że dla załogi Walcowni najważniejsze są dwa pierwsze postulaty dotyczące wprowadzania systemu osłonowego dla przedsiębiorstw objętych skutkami kryzysu oraz wprowadzenie systemu rekompensat dla zakładów przemysłu energochłonnego – gałęzi najbardziej zagrożonej skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego. – Wierzymy, że to referendum, głosy pracowników naszego zakładu oraz głosy załóg innych zakładów hutniczych i innych branż, przekonają wreszcie rząd, że nie można czekać z założonymi na katastrofę. Jeśli w naszym sektorze ruszy fala zwolnień i likwidacji, będzie za późno – podkreśla przewodniczący.

21 listopada w hutnictwie i na kolei rozpoczęło się referendum strajkowe dotyczące przeprowadzenia generalnego strajku solidarnościowego w regionie. Walcownia jako pierwsza zakończyła głosowana. W piątek zakończy się trwające od 21 listopada referendum w Hucie Pokój. Tego samego dnia rusza referendum w Hucie Buczek. Od 26 listopada do głosowań przystępują pracownicy pozostałych zakładów hutniczych w regionie.

Trwa podwójna akcja referendalna w śląskich spółkach kolejowych. Pracownicy tej branży, oprócz głosowania w sprawie strajku generalnego w regionie, podejmą też decyzję w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskiego strajku na kolei w obronie świadczeń przejazdowych. Referendum strajkowe na kolei zakończy się 10 grudnia.

Dodaj komentarz