Solidar Śląsko Dąbrow

W tych firmach przestrzega się wysokich standardów zatrudnienia

General Motors Manufacturing Poland w Tychach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach – to kolejne firmy z naszego regionu nagrodzone w IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
 
Związkowcy z zakładowych organizacji Solidarności działających w firmach uhonorowanych w IX edycji akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom podkreślają, że nagrodzeni pracodawcy spełniają wszystkie kryteria konkursu. Najważniejsze z nich to przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych oraz przestrzeganie zasad BHP. Większość osób zatrudnionych w nagrodzonych firmach posiada umowy o pracę na czas nieokreślony, a kwestie związane z wynagradzaniem pracowników zostały uregulowane w porozumieniach podpisanych przez pracodawcę i przedstawicieli związków zawodowych. W zakładach tych prowadzony jest dialog społeczny, co ułatwia rozwiązywanie problemów.
 
GMMP Tychy
– Nasze relacje z pracodawcą w ciągu ostatnich lat ulegały systematycznej poprawie. W firmie działa Rada Pracowników i zakładowa Solidarność. Pracownicy należący do związku w żaden sposób nie są szykanowani ani pomijani przy awansach – mówi Jacek Urbańczyk, przewodniczący „S” w tyskim oddziale General Motors Manufacturing Poland.
 
Związkowcy z Solidarności zgłosili pracodawcę do udziału w konkursie, mimo że od ponad dwóch lat zakład znajduje się w fazie inwestycyjnej, co jest związane ze wstrzymaniem dotychczasowej produkcji. W firmie trwają przygotowania do uruchomienia produkcji silników samochodowych nowej generacji. Wartość inwestycji oszacowana została na 350 milionów euro. – Zakład na nowo ruszy dopiero pod koniec przyszłego roku, ale my chcieliśmy pokazać, że są w naszym regionie pracodawcy, którzy w swojej działalności przestrzegają dobrych praktyk – zaznacza związkowiec.
 
Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji przedstawiciele Solidarności podpisali z zarządem firmy porozumienie gwarantujące, że żaden z pracowników nie zostanie zwolniony. Część osób oddelegowano do pracy w gliwickim Oplu, pozostali zostali zatrudnieni przy uruchamianiu nowej linii produkcyjnej. Natomiast w styczniu tego roku zakładowa Solidarność podpisała z pracodawcą porozumienie płacowe, zapewniające wszystkim pracownikom podwyżki wynagrodzeń do 2020 roku. W ciągu najbliższych czterech lat wynagrodzenia w tyskim oddziale GMMP wzrosną o ok. 950 zł brutto.
 
Firma ma za sobą także trudne lata i redukcje zatrudnienia. – Wówczas wspólnie wypracowaliśmy program dobrowolnych odejść i szereg osłon socjalnych dla odchodzących pracowników. W każdej firmie dochodzi do sytuacji konfliktowych między przedstawicielami pracowników a pracodawcą. Żeby z nich wyjść trzeba umieć ze sobą rozmawiać – dodaje Jacek Urbańczyk.
 
W GMMP w Tychach zatrudnionych jest 409 osób, do Solidarności należy ponad 40 proc. pracowników zakładu. 
 
PKM Sosnowiec
W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, gwarantujący pracownikom korzystniejsze uprawnienia, niż te wynikające z Kodeksu pracy, podpisany został w 1996 roku. Zarząd przestrzega zapisów tego dokumentu. – W spółce działa Rada Pracowników, powołana została także komisja ds. BHP, w składzie której znaleźli się przedstawiciele związków zawodowych. Pracodawca współpracuje z przedstawicielami pracowników, wspólnie udaje nam się znajdować rozwiązania dobre dla załogi – mówi Andrzej Badura, przewodniczący Solidarności w PKM w Sosnowcu.
 
Na początku tego roku związkowcy wynegocjowali podwyżki wynagrodzeń dla pracowników firmy. – Podpisaliśmy z pracodawcą porozumienie płacowe na 2017 rok, mimo że spółkę czekają kosztowne inwestycje. Zarząd planuje zakup ponad 80 nowych autobusów. Nowy tabor zostanie dofinansowany ze środków UE, ale firma musi mieć wkład własny – dodje Badura.
 
Sosnowiecki PKM zatrudnia 865 osób. Solidarność jest jednym z trzech związków zawodowych działających w tej firmie.
 
PSS „Społem”
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach to jedna z niewielu firm handlowych wyróżnionych w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Przewodnicząca zakładowej Solidarności Jadwiga Kusak-Ogrocka podkreśla, że firma od lat zmaga się z konkurencją wielkich sieci handlowych. – Zarząd spółdzielni musiał sprostać wielu wyzwaniom, ale zawsze szukał takich rozwiązań, które były dobre zarówno dla firmy, jak i dla załogi. Dbał o miejsca pracy i nie zwalniał pracowników nawet wówczas, gdy spadały obroty spółdzielni. Nie zdarzyło się nigdy, abyśmy nie otrzymali wynagrodzeń na czas – podkreśla przewodnicząca.
W jej ocenie decyzje pracodawcy o przeprowadzeniu remontów i modernizacji sklepów należących do spółdzielni wpłynęły nie tylko na poprawę wizerunku firmy, ale także na poprawę warunków pracy załogi. – Mamy zawarty z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i jego warunki są przestrzegane. W ramach możliwości finansowych pracodawca wspomaga pracowników pieniężnie, czy to premiami, czy dodatkowym wsparciem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Relacje pracodawcy z załogą i reprezentującymi ją organizacjami związkowymi oraz Społeczną Inspekcją Pracy są pozytywne. Potrafi integrować załogę, słuchać o problemach, jak również je rozwiązywać – podkreśla Jadwiga 
Kusak-Ogrocka. 
 
PSS „Społem” w Katowicach powstała 135 lat temu. Obecnie posiada 32 sklepy oraz zakład piekarsko-ciastkarski. Łącznie zatrudnia 450 pracowników.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:tysol.pl/M.Żegliński
 
 

Dodaj komentarz