Solidar Śląsko Dąbrow

W środę spotkanie z delegacją rządową

30 stycznia przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego spotkają się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z delegacją rządową z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim na czele.

Od listopada trwa referendum w sprawie przeprowadzenia generalnego strajku solidarnościowego w naszym regionie. Za strajkiem opowiedzieli się już pracownicy kolei, hut, koksowni, zakładów zbrojeniowych, górnictwa, ciepłownictwa, energetyki, przemysłu metalowego. Kończą się referenda w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Trwa głosowanie w służbie zdrowia, oświacie, zakładach motoryzacyjnych oraz w przedsiębiorstwach niezrzeszonych w strukturach branżowych związku.

– Dotychczas w głosowaniu wzięło udział około 120 tys. pracowników, ale ta liczba z dnia na dzień rośnie. Szacujemy, że do czasu zakończenia głosowań w poszczególnych branżach, czyli do 20 lutego, liczba ta może sięgnąć od 170 tys. do 200 tys. uczestników referendum. Dotychczasowe wyniki głosowań pokazują, że pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że gospodarka w naszym regionie to system naczyń połączonych i kłopoty kolejnych branż dotykają wszystkich mieszkańców Śląska i Zagłębia. Te wyniki pokazują też determinację ludzi – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W środowym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich central związkowych zrzeszonych w MKPS, czyli NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, WZZ Sierpień 80 i ZZ Kontra.  Stronę rządową obok wicepremiera Piechocińskiego reprezentować będą przedstawiciele resortów: pracy, Skarbu Państwa, finansów i rozwoju regionalnego. Gospodarzem spotkania jest wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej o godz. 14.45 przed wejściem do sali odbędzie się krótki briefing prasowy z udziałem przedstawicieli MKPS. Po zakończeniu spotkania, ok. godz. 17.30, planowana jest konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz Dominik Kolorza, przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności i szefa MKPS.   

Postulaty MKPS:
1. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
2.Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego.
3. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
4. Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa Chorych.
5. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
6. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

Dodaj komentarz