Solidar Śląsko Dąbrow

W środę początek akcji

To ma być największy protest społeczny od 1989 roku. Akcja w Warszawie potrwa cztery dni, ale jej najważniejszym, kulminacyjnym punktem będzie manifestacja 14 września. Główne postulaty akcji dotyczą zmiany ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz wycofania szkodliwych dla pracowników zapisów znowelizowanego Kodeksu pracy. – Każdy, kto widzi, co się w naszym kraju dzieje, że ludziom zamiast coraz lepiej, żyje się coraz gorzej, powinien być 14 września w Warszawie. Każdy, kto widzi jak jest manipulowany przez media, jak władza olewa ludzi, powinien na tej manifestacji być – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

11 września to tzw. dzień branżowy. O godz. 12.00 przed siedzibami 6 resortów: gospodarki, pracy, skarbu, spraw wewnętrznych, transportu i zdrowia zostaną przeprowadzone pikiety. Po ich zakończeniu uczestnicy przejdą przed gmach Sejmu, gdzie odbędzie się wspólna manifestacja. Od tego momentu rozpocznie też swoje funkcjonowanie miasteczko namiotowe, które będzie działało do 14 września.

12 września będzie tzw. dniem eksperckim. W miasteczku namiotowym przed Sejmem odbędą się trzy panele dyskusyjne z udziałem specjalistów, naukowców i związkowców. 13 września to dzień otwarty, swego rodzaju hyde park z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji. W tym dniu w miasteczku przed Sejmem od godz. 12.00 będą kontynuowane debaty eksperckie, m.in. na temat referendów obywatelskich. Ok. godz. 16.30 scena i mikrofon zostaną udostępnione organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym protest Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

14 września ulicami stolicy przejdzie wielka manifestacja pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. O godz. 12.00 z czterech punktów Warszawy wyruszą cztery demonstracje. Sprzed gmachu Sejmu pójdzie NSZZ Solidarność, spod Stadionu Narodowego Forum Związków Zawodowych, z Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki OPZZ, a z ronda Dmowskiego pochód reprezentantów innych organizacji społecznych i stowarzyszeń biorących udział w proteście. Wszystkie cztery pochody spotkają się przy Rondzie de Gaulle’a, skąd o godz. 13.00 przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście do Placu Zamkowego. Na scenie przy Zamku Królewskim odbędzie się finał akcji i wystąpienia liderów trzech central związkowych.

 

Dodaj komentarz