Solidar Śląsko Dąbrow

W sobotę rocznicowe obchody w Jastrzębiu-Zdroju

3 września w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się obchody 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz powstania NSZZ „Solidarność”. Udział w uroczystościach weźmie premier Mateusz Morawiecki.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 mszą św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. księdza Jerzego Popiełuszki. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego, znajdujący się przy kopalni Zofiówka (plac im. Tadeusza Jedynaka), gdzie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci krajowych i regionalnych struktur związku złożą wiązanki kwiatów. Początek uroczystości pod pomnikiem zaplanowano na godzinę 10.45.

Również 3 września w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach odbędzie się piknik rodzinny z okazji 42. urodzin śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.30.

Porozumienie Jastrzębskie było trzecim po Porozumieniu Gdańskim i Porozumieniu Szczecińskim dokumentem podpisanym przez reprezentantów ówczesnych władz i przedstawicieli strajkujących robotników na przełomie sierpnia i września 1980 roku. Tzw. Porozumienia Sierpniowe umożliwiły powstanie NSZZ „Solidarność” oraz znacząco przyczyniły się do przemian demokratycznych w naszym kraju. W podpisanym 3 września Porozumieniu Jastrzębskim potwierdzono ustalenia gdańskie. Ponadto zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Władze zobowiązały się również do przedstawienia projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny w górnictwie. Ważnym ustaleniem była też zapowiedź wprowadzenia od stycznia 1981 roku wszystkich sobót i niedziel wolnych od pracy.

łk