Solidar Śląsko Dąbrow

W przededniu Święta Edukacji Narodowej nauczyciele zapowiadają protesty

13 października o godz. 10.30 w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności  w Katowicach przy ul. Floriana 7 odbędzie się konferencja prasowa na temat sytuacji w polskiej oświacie. – W przededniu Święta Edukacji Narodowej chcemy głośno powiedzieć o  dramatycznej sytuacji w polskiej oświacie i pogarszających się warunkach pracy polskich nauczycieli – mówi Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu  Oświaty i Nauki NSZZ Solidarność.

– To nie są tylko nasze problemy. Z powodu fatalnego stanu polskiej oświaty cierpią uczniowie. W szczególnie trudnej sytuacji są 6-latki po wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla tej grupy wiekowej. W czasie konferencji przekażemy informacje o tym, jak w praktyce wyglądają efekty tej nieprzemyślanej reformy – podkreśla Ordon.

Oświatowa Solidarność przygotowuje się do rozpoczęcia serii akcji protestacyjnych. Ponad połowa nauczycieli, którzy we wrześniu wypełnili ankietę dotyczącą form protestu, opowiedziała się za jednodniowym strajkiem ostrzegawczym. Zdaniem  Lesława Ordona do akcji strajkowej może dojść na wiosnę przyszłego roku, natomiast jeszcze w październiku i w listopadzie nauczyciele zorganizują pikiety przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. – Planujemy także ogólnopolską manifestację w Warszawie, która będzie kulminacją jesiennych akcji protestacyjnych – dodaje przewodniczący.

Równocześnie związkowcy zamierzają zwrócić się do samorządowców o wsparcie ich działań na rzecz zwiększenia puli środków finansowych na oświatę. – Obciążenia samorządów na oświatę są bardzo duże, dlatego będziemy próbowali włączyć je do współpracy w walce o większe środki na realizację zadań własnych związanych z edukacją – zapowiada przewodniczący.

W trakcie konferencji związkowcy przekażą informacje dotyczące rzeczywistych zarobków w oświacie. – Nasze pensje stoją w miejscu od 2012 roku. W tej chwili w porównaniu do średniej krajowej, która cały czas rośnie, realna wartość zarobków w oświacie spadła do poziomu sprzed 7 lat. W planach budżetowych na 2015 rok podwyżki płac w oświacie też nie zostały przewidziane – mówi Lesław Ordon.

Kolejnym teamtem poruszanym podczas konferencji będą zwolnienia w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie zlikwidowane zostało Studium Języków Obcych i pracę straciło kilkanaście osób. – To pierwszy taki przypadek w Polsce, że studium zostało zlikwidowane, a w jego miejsce wyłoniono firmę zewnętrzną. Naszym zdaniem jest to złamanie ustawy o szkolnictwie wyższym, które może skutkować tym, że w przyszłości absolwenci AWF mogą mieć problemy z uznaniem ich dyplomów – zaznacza przewodniczący oświatowej Solidarności.

Podobne konferencje prasowe oświatowej Solidarności zostaną zorganizowane 13 i 14 października w innych miastach Polski.

aga, ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *